Stručnim skupom održanim u Gradskoj vijećnici obilježena je 10. obljetnica provedbe projekta Ambasadori „Tića“.

Ambasadori „Tića“ su učenice i učenici iz riječkih osnovnih škola koji, kroz sudjelovanje u edukativnim aktivnostima u Dječjem domu „Tić“ Rijeka te djelovanjem u svojim školama i javnosti, doprinose promicanju i zaštiti dječjih prava i prevenciji nasilja nad i među djecom.

O aktivnostima Dječjeg doma „Tić“ i ulozi Ambasadora „Tića“ govorila je mr. Tamara Žakula Desnica, ravnateljica ustanove. Dom “Tić” je u studenom 2008. godine, povodom međunarodne kampanje obilježavanja Svjetskog dana prevencije zlostavljanja djece i Međunarodnog dana dječjih prava, organizirao događanja u kojima su djeca dobila priliku da svojom kreativnošću i stavovima te izravnim sudjelovanjem doprinesu većoj učinkovitosti prevencije nasilja među vršnjacima. Kako bi se mlade osobe potaklo da kritički promišljaju o tome na koje sve načine mogu doprinijeti širenju pozitivnih vrijednosti, dječjih prava i kulture nenasilja među svojim vršnjacima prvi put su imenovani ambasadori „Tića”. Njima se je na radionicama u Domu „Tić” dala prilika da svoja razmišljanja izraze i prodiskutiraju ih sa stručnjacima, te stečene spoznaje pravima djece, institucijama koje brinu o djeci i štite njihova prava prenesu dalje u svoje škole ili šire, tako da i vršnjaci u školama mogu proširiti pozitivne vrijednosti u školi i stvarati kulturu nenasilja, što je ujedno i cilj djelovanja ambasadora.

Pozdravljajući učesnike skupa, ponajprije bivše i sadašnje Ambasadore „Tića“,  gradonačelnik Vojko Obersnel je ukazao na važnost što se 10. obljetnica provedbe projekta „Ambasadori Tića“ obilježava upravo na Međunarodni dan prava djeteta. „Pravo je svakog djeteta, čim ugleda ovaj svijet da bude voljeno i paženo, da mu se svi raduju i da se ono raduje svijetu oko sebe. To je prirodno stanje stvari. Svaka situacija koja odstupa od toga nije dobra, nije zdrava niti prihvatljiva.

Važno je da se djeca među sobom druže, razvijaju se, budu kreativni i jedno drugom poticajni. Vrijeme u kojemu živimo je teško, zahtjevno i za odrasle, a kamo li za djecu. Imamo to što imamo, živimo tu gdje živimo, i vlastitom ćemo snagom, umijećem, znanjem i dobrom voljom nastojati napraviti najbolje što možemo – za sebe, ali i za druge. Projekt „Ambasadora Tića“, povjeren vama djeco da budete ambasadori institucije koja pomaže djeci suočenoj s ozbiljnim problemom nasilja, bilo u obitelji, bilo među svojim vršnjacima. Želim da u toj aktivnosti budete dobri, da detektirate problematične situacije i reagirate. Ipak, bio bih sretan da u jednom dijelu svojega srca zadržite ono dijete u sebi, koje je upravo zato dijete jer kaže sve što misli, jer pita sve što ne zna ili ga zanima“, kazao je gradonačelnik. Problem nasilja nad djecom nije iskorijenjen, ali važno je da je pomoć tu zaključio je gradonačelnik zahvalivši ujedno i svim djelatnicama i ravnateljici Dječjeg doma „Tić“ na naporima koji nadilaze solidan odnos prema poslu i ljudima.

Projekt je naišao na veliku podršku pa je u proteklih deset godina promovirano 6 generacija, odnosno 276 ambasadora nenasilja. Riječ je o učenicima od 6. do 8. razreda iz 23 riječke osnovne škole koji su tijekom dvije godine svojeg djelovanja sudjelovali u nizu edukativnih aktivnosti koje je za njih organizirao Dječji dom „Tić” Rijeka, pripremivši ih na djelovanje u njihovim okruženjima. Nova generacija ambasadora bira se svake dvije godine među učenicima šestih razreda. Iz svake škole biraju se po dva predstavnika, a glavna karakteristika za odabir ambasadora je da to budu učenici koji svojim utjecajem mogu promicati vrijednosti i kulturu nenasilja među vršnjacima.

Uz podršku djelatnika Centra za socijalnu skrb, policije, Ureda pravobraniteljice za djecu, medija, Grada Rijeke, suda, osnovnih škola i udruge UZOR, u Domu „Tić”, tijekom deset godina održana je 21 edukativna radionica, 7 izlaganja ambasadora na stručnim tribinama i konferencijama za medije te 7 sudjelovanja na info-pultovima na Korzu, a ambasadori „Tića“ i sudjelovali su na snimanju milenijske fotografije.

Ambasadori „Tića“ su proveli brojne aktivnosti u svojim školama, govorili o opasnostima putem interneta i mobitela, o vršnjačkom nasilju, prevenciji nasilja te provodili ankete o dječjim pravima i njihovom kršenju. Izvješća i zaključci svih provedenih aktivnosti dostavljaju se institucijama koje su uključene u zaštitu djece i kojima ona mogu biti korisna (Ured Pravobraniteljice za djecu, osnovne škole, Grad Rijeka) te se i na taj način osigurava da se saznaju razmišljanja ambasadora i proširi njihovo djelovanje.

Na stručnom skupu govorilo se o istraživanjima o participaciji djece, razvojnim procesima i osjetljivost za druge te projektu 10 godina ambasadora Tića, a izlaganja su podnijeli dr. sc. Jasna Arrigoni, prof.dr.sc Mirjana Graovac, te Nataša Makarun, dipl. psih. prof. Pozdravne riječi uputila je i Dragica Marač u ime primorsko-goranske županije.
Dječji dom «Tić» Rijeka je ustanova socijalne skrbi koja pruža stručnu pomoć i podršku djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci koju roditelji zanemaruju te djeci kod koje postoji sumnja na zlostavljanje i/ili zanemarivanje. Preventivna djelatnost usmjerena je na povećanje informiranosti i osjetljivosti društva općenito na prava djece, a naročito za problem nasilja nad i među djecom kao i adekvatnog načina njegova rješavanja. Realizira se kroz edukaciju šire javnosti, roditelja i stručnjaka koji rade s djecom; kroz programe podrške roditeljima, istraživački rad te edukaciju i mentorski rad sa studentima i volonterima. Poseban značaj daje se preventivnom radu s djecom kroz projekt „Ambasadori Tića”.

Skip to content