Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo objavio je Poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača.

Koliki je mjesečni iznos sufinanciranja?

Sukladno Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu, redoviti program predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača sufinancira se do 31. prosinca 2018. godine istim mjesečnim iznosom po djetetu kao u prethodnoj, 2017./2018. godini, odnosno 1015,00 kn za cjelodnevni program ili 710,00 kn za poludnevni program.

U pedagoškoj 2018./2019. godini, roditelji s područja grada Rijeke koji upisuju dijete u jedan od vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke, plaćat će istu cijenu redovitog vrtićkog ili jasličkog programa, bez obzira u koji vrtić će dijete upisati.

Uvjeti prebivališta

Grad Rijeka će sufinancirati predškolsku djelatnost u vrtićima drugih osnivača u redovitom 10-satnom i 6-satnom programu samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Tko ima pravo podnošenja prijave?

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke i koji su utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke.

Kako ostvariti prava?

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na javni poziv Grada Rijeke u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojim dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija.

Sve dostavljene prijave obradit će i ocijeniti Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, sukladno odgovorajućem zakonu i Džavnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe.

Kome se dostavlja prijava?

Prijave se dostavljaju isključivo zemaljskom poštom na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Trpimirova 2, 51000, Rijeka, odnosno u pisarnicu, Trpimirova 2/III, radnim danom od 8.30 do 15.30 sati

Do kada se podnose prijave?

Rok za podnošenje prijave je do 10. kolovoza 2018. godine.