S ciljem provođenja mjera populacijske politike Grada Rijeke, u ovoj će se godini svakom roditelju, hrvatskom državljaninu s prebivalištem na području grada Rijeke i stranom državljaninu sa stalnim boravkom u Rijeci za svako novorođeno dijete isplatiti jednokratna novčana potpora za opremu novorođenog djeteta u visini 1.500,00 kuna.

Nadalje, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, ukoliko roditelj ispunjava jedan od tri socijalna uvjeta: pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, uvjet prihoda ili je riječ o djetetu HRVI iz Domovinskog rata ili djetetu civilnog invalida iz Domovinskog rata, moguće je ostvariti i pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta u visini 2.000,00 kuna.

Za svako novorođeno dijete jednokratna novčana pomoć u visini 1.500 kuna

Populacijski rast u Gradu Rijeci ušao je u fazu stagnacije još početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća. Kriza u privrednom sektoru odrazila se smanjenjem prirodnog prirasta stanovništva, koji od osamdesetih pa sve do danas bilježi postupni, ali kontinuirani pad. U Gradu Rijeci od 1991.godine broj umrlih nadmašio je broj rođenih, te od tada pa sve do danas grad Rijeka bilježi negativan prirodni prirast. Razdoblje Domovinskog rata i tranzicije gospodarsku je krizu dodatno produbilo te dovelo do stanja ekonomske i egzistencijalne neizvjesnosti, određene socijalne depresije, koja je nadalje dodatno potpomogla nastavljanju negativnog trenda prirodnog prirasta, odnosno populacijskom odumiranju grada Rijeke i emigraciji stanovništva. Recentne demografske analize stanovništva pokazuju da je stanovništvo Rijeke prilično staro, što u budućoj perspektivi grada pretpostavlja i mnoge negativne gospodarske i socijalne trendove. Treba napomenuti da ovakva nepovoljna demografska situacija nije karakteristična samo za grad Rijeku.

Upravo iz tih razloga, a sukladno Strategiji razvoja Grada Rijeke 2014.-2020. godine, u okviru mjera populacijske politike Grada Rijeke za 2016. godinu, na prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb svakom roditelju, hrvatskom državljaninu sa prebivalištem na području grada Rijeke i stranom državljaninu sa stalnim boravkom u Rijeci za svako novorođeno dijete priznat će se pravo na jednokratnu novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta. Visina novčane potpore za opremu novorođenog djeteta u 2016. godini iznosi 1.500,00 kuna za svako novorođeno dijete, a roditelju će se isplaćivati jednokratno.

Iznos poklon-bona za nabavu opreme novorođenčeta prema uvjetima Odluke o socijalnoj skrbi povećan na 2.000 kuna
Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeno je i pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta, kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka. To pravo može ostvariti korisnik koji ispunava jedan od ovih uvjeta:

– socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,
– uvjet prihoda,
– poseban uvjet – dijete HRVI iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu) i dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata.

Pravo na pomoć za nabavu opreme može ostvariti korisnik do navršenih 12 mjeseci života djeteta. Pomoć se ostvaruje na način da se korisniku dodjeljuje poklon-bon čiju visinu, za svaku godinu, utvrđuje gradonačelnik. Zaključkom gradonačelnika taj je iznos ove godine povećan i sada iznosi 2.000 kuna. Treba istaći da je ovakav način ostvarivanja prava iz socijalne skrbi u praksi pokazao dobre rezultate i ostvarivao se bez poteškoća, kako u odnosu na trgovinu koja izdaje opremu, tako i u odnosu na roditelje – korisnike poklon-bonova.