Matica slovačka Rijeka obilježila je 25. obljetnicu osnutka svečanom akademijom u prostorijama Zajednice Talijana.

Svečanoj akademiji predhodilo je otvorenje izložbe radova članova keramičke radionice Matice slovačke i fotografija narodnih nošnji u prostorijama Matice, Korzo 35, te otvorenje izložbe Obitelji Pejačević i kulturno povijesne veze Hrvata i Slovaka prostorima Narodne čitaonice.
U ime Grada Rijeke, svečanosti su prisustvovale pročelnica Ureda Grada Verena Lelas Turak i Tajana Mavrinac, a u ime Primorsko-goranske županije, predsjednik Skupštine, Erik Fabijanić.

Matica slovačka Rijeka osnovana je 3. prosinca 1994. godine inicijativom Eve Dobrotove i Andreja Hriješika. Prva predsjednica bila je Marta Uremović, sve do 1999.g. Od tada predsjednica je Miroslava Gržinić, osim od 2007-2009. g. kada je to bio Slavko Pavlović. Osim njegovanja slovačke kulture, jezika i narodnih običaja, brine i za organizaciju stručnih skupova, izložbi, promociju knjiga, obilježavanje slovačkih državnih praznika i obljetnica.

Tradicionalno, u Rijeci prigodom obilježavanja slovačkog državnog praznika Dana ustava Slovačke Republike, organizira Dane slovačke kulture.

Matica slovačka Rijeka uključuje se i inicira kulturnu suradnju između Republike Slovačke i Hrvatske, surađuje s folklornim skupinama iz Slovačke. Istovremeno se zauzima za odlazak i nastup hrvatskih skupina u Slovačkoj.
Iako brojčano najmanja i najudaljenija od sjedišta Saveza Slovaka u Našicama, riječka Matica slovačka ponosna je na svoj rad i promidžbu Slovačke i slovačke kulture u RH.

Svečanoj akademiji nazočili su predstavnici veleposlanstva Republike Slovačke, udruga nacionalnih manjina koje djeluju u gradu Rijeci, predstavnici Savjeta za nacionalne manjine, Ureda za iseljene Slovake kao i gosti iz Slovačke.
U prigodnom programu nastupili su članovi Folklorne skupine Slovenka i Tamburaški orkestar KUD-a Zametski koren.

Skip to content