Sveučilište u Rijeci, u suradnji s Gradom Rijekom, zainteresiranim građankama i građanima s prebivalištem u PGŽ, starijim od 55 godina, sa završenom srednjom školom i više, nudi novi Jesenji ciklus predavanja u sklopu programa Sveučilište za 3. dob.

U jesenjem ciklusu zainteresirane osobe starije od 55. godina moći će upisati početne radionice slikarstva koje se već tradicionalno održavaju na Akademiji primijenjenih umjetnosti, kao i ciklus predavanja suvremenih zdravstvenih tema koji će se od listopada održavati na Filozofskom fakultetu.

Upisi u jesenji ciklus predavanja i radionica traju do 7. listopada 2019.

Zlatno doba života – zdravstvene teme:

  • Utorkom i četvrtkom, od 10. listopada do 12. studenog 2019. od 17-18.30h na Filozofskom fakultetu
  • Predavačice i predavači s Katedre za socijalnu medicinu i epidemiologiju Medicinskog fakulteta i Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a (prim.Helena Glibotić Kresina, dr.med., spec. javnog zdravstva; prof.dr.sc. Iva Sorta- Bilajac Turina, dr.med., spec. javnozdravstvene medicine; Sandro Kresina, dr.med., spec. školske i sveučilišne medicine) u ponuđenom će ciklusu predavanja obraditi teme fiziološke osobitosti treće životne dobi: važnost tjelesne aktivnosti, bolesti srca i krvožilja, osteoporoze, cijepljenja; lijekova, a uz teorijski dio obratit će se i tema unaprjeđenja zdravstvene pismenosti te demonstracija reanimacije i samopregled dojki na modelu.

Početno slikarstvo:

  • Petkom, od 18.listopada do 6. prosinca 2019., od 17-19.15h na Akademiji primijenjenih umjetnosti
  • Voditelj: Radovan Kunić, mag. art. i Voditeljica: Ljiljana Barković mag. art.
  • Radionica je uvodnog karaktera i namijenjena je zainteresiranima koji nemaju puno iskustva u slikanju ili bi željeli započeti s osnovama likovnog jezika i slikarstva.

Upisnina u ciklus predavanja, kao i u ciklus radionica iznosi 250 kuna.

Prijave, kao i sve informacije, raspored i sadržaj predavanja, šalju se putem e-maila 3dob@uniri.hr.

Informacije su dostupne i mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci.

Skip to content