Na službenoj stranici riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela u tijeku je e-konzultacija o tekstu Nacrta Strategije razvoja Grada Rijeke 2014.-2020. stoga se pozivaju svi zainteresirani za sudjelovanje u kreiranju Strategije da se uključe u raspravu kako bi sugestijama doprinijeli izradi Strategije.

Naglašavanje uloge Sveučilišta u razvoju riječkog gospodarstva, razvoj nautičkog turizma ili pak valorizacija geografskog položaja Rijeke kroz jačanje riječkog prometnog pravca neki su od prijedloga i komentara kojima su se građani već uključili u ovu raspravu.  Konzultacija je dostupna na adresi http://ekonzultacije.rijeka.hr/strategija-razvoja-rijeke-do-2020-godine-vizija-i-misija/, a može joj se pristupiti i putem gradskih web portala www.rijeka.hr i www.mojarijeka.hr.

Konzultacija je otvorena do 26. kolovoza ove godine. Po završetku e-konzultacije bit će obrađeni svi pristigli komentari i prijedlozi te će, obzirom na konstruktivnost, postati dio Strategije razvoja Rijeke do 2020. godine, a bit će izrađen i Zaključak o provedenoj konzultaciji. Naime, nakon projekta Razgovori o Rijeci 2020. koji je od veljače do svibnja 2013. vođen na stranici ri2020.eu i niza radionica održanih tijekom lipnja i srpnja u cilju izrade Nacrta, krajem srpnja na službenoj stranici riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela otvorena je spomenuta e-konzultacija.  Isto tako, gradonačelnik je 23. srpnja održao i stručnu raspravu s gospodarstvenicima o ovom Nacrtu, također s ciljem upotpunjavanja i dopune teksta pred donošenje finalnog dokumenta.

Raspravi su sudjelovali predstavnici tvrtki s područja Rijeke: predsjednik Uprave BI 3. maj Edi Kučan, član Uprave Uljanika d.d. Marinko Brgić, član Uprave Autotransa d.o.o. Igor Krmpotić, financijski direktor Autotransa Vedran Tomičić, rukovoditeljica RJ Trgovina u PIK d.o.o. Marisa Sichich Hajdinjak, direktor Jadroagenta d.d. Nikola Babić, direktor Jadran hotela d.d. Zoran Luštica, direktor Navis Consulta Siniša Reljić, predsjednik Uprave Jadrolinije Alan Klanac, direktor Adriatic Gate Container Terminala Phillip Marsham, predsjednik Uprave Luke Rijeka d.d. Vedran Devčić, direktor Alarmautomatike d.o.o. Boris Popović, direktor Jadran galenskog laboratorija Ivo Usmiani, zastupnik tvrtke Saipem u Rijeci Bruno Marino te ravnatelj Lučke uprave Rijeka Vlado Mezak.
Po završetku e-konzultacija i izrade finalnog teksta, gotov dokument Strategije razvoja bit će poslan na usvajanje Gradskom vijeću Grada Rijeke. Pripreme za izradu ovog strateškog dokumenta započele su još u veljači 2011. godine izradom internih preporuka, a sama izrada Strategije razvoja Grada Rijeke započela je javnom raspravom u okviru Razgovora o Rijeci 2020, koji su bili vezani uz postavljanje vizije i ciljeva razvoja. Iz te prve javne rasprave proizašle su formulacije glavnih razvojnih ciljeva kao temeljnih točki Strategije: Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca, Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo i Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa.

Nakon provedenih lokalnih izbora, a na temelju postavljenih ciljeva koji su utvrđeni i u programu RI2020, gradonačelnik Vojko Obersnel sa zamjenicima pokrenuo je izradu Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine unutar sustava Grada i u bliskoj suradnji s partnerima iz okruženja. U sklopu izrade Nacrta Strategije održano je 13 radionica s pročelnicima i djelatnicima gradske uprave, stručnom javnošću, povezanim institucijama, udrugama i partnerima po pojedinim sektorima nakon kojih je radna grupa, predvođena gradonačelnikovom savjetnicom za razvoj Natašom Zrilić, izradila ovaj Nacrt. Na provedenim radionicama sudjelovalo je ukupno 197 stručnjaka iz svih područja. Rezultat tih radionica i Razgovora o Rijeci 2020 je navedeni tekst Nacrta Strategije.

Inače jedinice lokalne samouprave zasad još nemaju zakonsku obavezu donošenja ovakvog strateškog dokumenta razvoja. No Rijeka se ipak odlučila na izradu Strategije, a jedan od razloga je potreba da se ciljevi razvoja Grada Rijeke u potpunosti usuglase s ciljevima razvoja Europske unije. Na taj način bit će moguće očekivati i značajne potpore od strane Europske unije za razvojne projekte kojima se postižu navedeni ciljevi. Isto tako, i nakon usvajanja Strategije razvoja, dokument će se, po potrebi,  dodatno usklađivati s dokumentima, novim odredbama i novim informacijama koje će donositi Republika Hrvatska i Europska unija, a koji će se ticati operativnih razina.