Tijekom listopada ove godine, na području MO Školjić u Rijeci, na lokaciji prometnice Aldo Kolonelo u zelenom pojasu započeti će radovi na postavi 4 poluukopana spremnika različitih dimenzija i kapaciteta.
Ugovoreni rok postave spremnika je 30 dana od početka radova.

 

Postaviti će se tri spremnika svaki volumena 3,0 m3 promjera 1,3 m, za selektirani otpad (staklo, papir te zajednički za plastiku, ambalažni otpad i metal) te jedan spremnik volumena 5 m3 promjera 1,5 m za preostali miješani otpad.
Predmetni spremnici su novost u zbrinjavanju otpada na području grada Rijeke, a svrha im je povećanje efikasnosti usluge te povećani kapacitet očuvanje okoliša.
Ukupna vrijednost s postavom na poziciju iznosi 173.278,83kn sa PDV-om, od čega na spremnike otpada 74.541,33 kn sa PDV-om.

Tijekom 2016. i 2017. godine postavljen je jedan komplet od 4 poluukopana spremnika na lokaciji Riva 1, preko puta autobusnog kolodvora na Žabici, polovinom 2017 drugi na poziciji Riva Boduli 1, a treći na poziciji Zanonove ceste.
Spremnici će biti ukopani do polovice svoje visine u tlo. Svaki spremnik izrađen je od krutog vanjskog nepropusnog spremnika izrađenog od PHD-a sa ukrasnom zaštitom iznad tla te unutarnjim nepropusnim spremnikom – vrećom koja se prazni po zapunjenju volumena.

Investitor je KD Čistoća d.o.o. koja je u ime i za potrebe Grada Rijeke nabavila te uz odobrenje Grada postavlja spremnike na dogovorenim lokacijama.
Odlukom Grada Rijeke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada ista je dodijeljena KD Čistoći .
Proizvođač spremnika je Aplast d.o.o., 3301 Petrovče, SLOVENIJA, a izvođač radova postave spremnika je Kvarner Graditeljstvo d.o.o Rijeka.