Članovi Koordinacije za izradu i provedbu Strategije Urbane aglomeracije Rijeka 2016.-2020., Partnerskog vijeća za izradu i provedbu Strategije Urbane aglomeracije Rijeka 2016.-2020. i Savjeta za konkurentnost Urbane aglomeracije Rijeka 2016.-2020. održali su zajedničku sjednicu radi sagledavanja predstojećih aktivnosti na pripremi teritorijalne strategije i pripreme zalihe projekata za novo financijsko razdoblje 2021.-2027.

Nataša Mandić iz Direkcije za ITU prisutnima je prezentirala kratki hodogram aktivnosti do kraja 2019. godine kako bi se pripremile podloge za novu strategiju i novi ITU mehanizam nakon 2020.

Također je obavijestila prisutne o prijedlogu provedbenog plana ITU kroz Operativni program učinkoviti ljudski potencijali te kako će ITU PT- Direkcija za ITU u komunikaciji sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava inzistirati na izravnoj dodjeli odnosno prihvaćanju projekta NEETRA kao strateškog projekta UA Rijeka s obzirom da se taj projekt nalazi u Strategiji razvoja UA Rijeka. Naglasila je kako je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava promijenilo koncept provedbe poziva u odnosu na 2018. godinu te da će sada objaviti po jedan poziv za svaki specifični cilj iz Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali za svih 7 ITU gradova.

Skip to content