Priručnik Hrvatskog pravnog centra i nacionalne Udruge gradova „Gradovi za jednakost“ prezentiran je u Gradskoj vijećnici.

Riječ je o rezultatu projekta „Gradovi za jednakost: bolja zaštita od diskriminacije na lokalnoj razini kroz upravljanje raznolikošću i jednakošću“ kojim se pitanje jednakosti i ljudskih prava nastoji promovirati na razini jedinica lokalne samouprave, posebno u administrativnom i zakonodavnom polju.

U Gradskoj vijećnici predstavljen priručnik „Gradovi za jednakost“

Prezentacija projekta Gradovi za jednakost u Gradskoj vijećnici

Priručnik te sam projekt predlažu stupnjevitu analizu trenutnog stanja kada se radi o jednakosti i ravnopravnosti građana te stvaranje plana po kojem se ove vrijednosti mogu primijeniti u široj praksi funkcioniranja jedinica lokalne samouprave, uz neophodno uključenje građana u same procese.

Predstavljanju projekta nazočio je i gradonačelnik Vojko Obersnel.