U ponedjeljak, 5. listopada 2020. god., u 9:00 sati, u Domu Mladih, Laginjina 15, Rijeka, započinje prometna preventivna akcija „Prvi koraci u prometu“.

Akcija, koja se provodi od 1998.g., godišnje obuhvaća oko 2.500 učenika prvih razreda osnovnih škola Grada Rijeke i Primorsko- goranske županije. Program akcije realiziraju djelatnici Doma mladih u suradnji sa Prometnom policijom PU- PGŽ, Županijskim savjetom za sigurnost prometa na cestama, Odjelom gradske uprave za odgoj i školstvo, Odjelom gradske uprave za sport i tehničku kulturu te sa Upravnim odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko- goranske županije.

Program se izvodi u formi jednodnevne nastave i preventivnog je karaktera. Cilj programa je usvojiti osnovna znanja o prometu, naučiti sigurno kretanje učenika od kuće do škole te razvijati kod učenika prometnu kulturu od najmanjeg uzrasta. Nastava se izvodi u prometnom kabinetu, a praktični dio na prometnom poligonu Doma mladih. Program će se provoditi sukladno aktualnim epidemiološkim mjerama.

Prvog dana program preventivne akcije proći će učenici prvog razreda OŠ Brajda.