U Salonu Grada Rijeke potpisani su ugovori o financiranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ vrijednog više od 1,76 milijardi kuna.

Riječ je o tri ugovora kojima se utvrđuje vrijednost projekta, način financiranja i najviši iznos bespovratnih europskih sredstava koja se dodjeljuju za realizaciju te međusobna prava i obveze svake ugovorne strane u provedbi ovog velikog i složenog projekta.

Potpis ugovora o sufinanciranju projekta vodno-komunalne infrastrukture

Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavli i Jelenje u najvećem projektu vodno-komunalne infrastrukture

Ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda mr.sc. Zoran Đuroković, gradonačelnik Grada Rijeke mr.sc. Vojko Obersnel i direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Andrej Marochini.

Ciljevi realizacije ovog projekta su dostići europske standarde u upravljanju komunalnim otpadnim vodama, povećati stupanj zaštite izvorišta pitke vode i smanjiti zagađenje mora te osigurati dobro stanje voda, zaštititi vodne, i o vodi ovisne, ekosustave – i sve to na području riječke aglomeracije, odnosno u Rijeci, Kastvu, Viškovu, Čavlima i Jelenju.

Ukupan iznos sredstava namijenjen za realizaciju ovog projekta je 1.761.563.462,00 kn, a sufinancirat će se sredstvima Europske unije kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. i to u visini do 1.256.548.480,00 kn, što čini 71,33% troškova. Preostali dio u visini od 505.014.982,00 kn, odnosno 28,67%, osigurat će se iz nacionalnih sredstava za sufinanciranje troškova projekta, pri čemu Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode osiguravaju isti iznos novčanih sredstava, svaki po 185.164.000,00 kn, dok će preostalih 134.687.000,00 kn nacionalnih sredstava osigurati KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita.

Opsežnost projekta

Osigurana novčana sredstva bit će uložena u izgradnju novog pročišćivača otpadnih voda na Delti, visokog drugog stupnja pročišćavanja s biološkom obradom otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more te obradom mulja do sadržaja od minimalno 90% suhe tvari. Uređaj ima kapacitet pročišćavanja za opterećenje od 200.000 ekvivalent stanovnika.

Također, sredstvima će se financirati gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 126 crpnih stanica, s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe. Na ovaj način projektom je predviđeno povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacija i poboljšanje funkcioniranja postojećeg sustava javne odvodnje. Priključenost stanovništva aglomeracije Rijeka na javnu kanalizaciju povećat će se sa 68% na oko 92% do 2023. godine. Predviđeno je i rješavanje problema s priključenjem onih objekata, kako novoizgrađenih tako i postojećih, koji su ispod razine kanalizacijskog kolektora. Za njihovo priključenje na javni sustav odvodnje predviđena je dobava velikog broja (2.514) malih lokalnih internih crpnih stanica, za što je također predviđeno sufinanciranje iz fondova Europske unije.

Istovremeno s radovima na sustavu javne odvodnje zamijenit će se dijelovi sustava javne vodoopskrbe kojima će se također postići smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu za oko 8% koji su i danas u prihvatljivim granicama i značajno su ispod razine prosječnih stvarnih gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Hrvatskoj.

Realizacija projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, obuhvaća ukupno 120 projekata po podsustavima, i predviđena je u razdoblju od 2019. godine kroz 66 mjeseci.

Gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel je kazao kako je Rijeka u samom vrhu povlačenja sredstava iz europskih fondova za kapitalne projekte. Ključ našeg uspjeha je pravovremeno planiranje i puno posla na pripremi kvalitetne dokumentacije. “Ovog, za Rijeku, Primorsko-goransku županiju pa i Hrvatsku jednog od najvažnijeg i najvećeg projekta tiče, ne bi bilo bez izvrsne suradnje s Hrvatskim vodama i Ministarstvom zaštite okoliša i energetike ovog te zajedničkog rada gradskih stručnih službi i suradnje s Komunalnim društvom Vododvod i kanalizacija”, kazao je Obersnel,

Na području grada Rijeke radovi će se izvoditi u oko 200-tinjak ulica na oko 82 kilometara kanalizacije i oko 31 kilometar vodovoda. Zahvati na vodno-komunalnoj infrastrukturi bit će u gradu Kastvu izvedeni na oko 23 kilometra kanalizacije i 9 kilometara vodovoda, u općini Viškovo na oko 41 kilometar kanalizacije i 19 kilometara vodovoda, u općini Čavle na oko 28 kilometara kanalizacije i 17 kilometara vodovoda te u općini Jelenje na oko 44 kilometra kanalizacije i 24 kilometra vodovoda.

Dinamika realizacije projekta

S ovim se projektom započelo još tijekom 2010. godine izradom studijsko-projektne dokumentacije ekonomske i tehničke opravdanosti zahvata na vodno-komunalnoj infrastrukturi kao i ciljem usklađivanja s Okvirnom direktivom o vodama, direktivama o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i o kvaliteti vode za kupanje.

Kako je tijekom potpisa ugovora rekao ministar dr.sc. Tomislav Ćorić, ovaj poslije Pelješkog mosta najveći infrastrukturni projekt u Hrvatskoj kreće već idući tjedan prethodnom raspravom i objavama natječaja. Točna dinamika realizacije svakog pojedinog dijela projekta bit će poznata po završetku postupka nabave i ugovaranja izvođenja radova.

Valja napomenuti i da je KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. u četvrtak 12. srpnja 2018. godine dobio suglasnost Gradskog vijeća Grada Rijeke za kreditno zaduženje za nacionalna sredstva u ovom projektu. Riječ je o kreditu kod Erste&Steiermarkische bank d.d., kao poslovne banke putem koje Hrvatska banka za obnovu i razvitak vrši kreditiranje po programu Infrastruktura.

Iznos kredita je 134.687.000,00 kn, krajnji rok korištenja 31.12.2023., a rok otplate 15 godina po isteku roka korištenja. Ovaj kredit će se otplaćivati iz dijela cijene za razvoj gradova i općina uključenih u projekt. Jedinice lokalnih samouprava na čijem području će se realizirati ovaj projekt sklopile su Ugovor o partnerstvu kojim su ujedno izrazile i spremnost za preuzimanje obaveza KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. u slučaju njegove nemogućnosti izvršenja.

Prigodom potpisa ugovora javnosti je predstavljen i kratki informativni film o projektu koji je prošle godine predstavljen na jednoj od sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Kohezijski fond

Skip to content