U sklopu EU projekta „ForHeritage“, čiji je cilj kreirati i primijeniti alate za integrirano upravljanje kulturnom baštinom, izrađuje se Plan upravljanja kompleksom Benčić.

Grad Rijeka partner je u EU projektu „ForHeritage – Izvrsnost za integrirano upravljanje baštinom u Središnjoj Europi“, čiji cilj je, korištenjem već razvijenih alata, podržati integrirani pristup upravljanju baštinom. To zahtijeva usku suradnju između javnih i privatnih subjekata koji su uključeni u zaštitu i upravljanje kulturnom baštinom i resursima.

U prvoj polovici projekta, partneri u projektu, od kojih je jedan i Institut za razvoj i međunarodne odnose iz Hrvatske, razvili su šest alata za upravljanje baštinom. Radi se o priručnicima za bolje upravljanje. Primjerice, financijski priručnik navodi i obrazlaže različite načine financiranja i održavanja objekata, dok priručnik za uključivanje publike predlaže na koje načine učinkovito privući publiku, ali i povezati sa susjedstvom u kojem se nalazi objekt kulturne baštine. Kroz EU projekt osmišljen je  inovativan pristup kreiranju plana upravljanja, uz sudjelovanje struke, upravitelja marketinga, kao i samih građana.

Alati razvijeni u okviru projekta ForHeritage testirat će se u četiri pilot-projekta, a jedan od pilot-gradova upravo je Rijeka. Ostali su Ljubljana, talijanski grad Cuneo te poljski grad Szczecin.

U Rijeci će se razvijeni alat testirati u sklopu kompleksa Benčić, gdje na prostoru bivšeg industrijskog kompleksa upravo izrasta riječki kvart kulture. U kompleksu Benčić već je otvoren Muzej moderne i suvremene umjetnosti, u Palači šećerane svoj novi dom našao je Muzej grada Rijeke, a već u ovom mjesecu očekuje se otvaranje Dječje kuće. Trenutno traju radovi na uređenju Gradske knjižnice Rijeka, koja bi trebala biti otvorena u proljeće iduće godine, kao i na uređenju trga, odnosno javnih površina s pripadajućom infrastrukturom. Radi se ujedno o najvećoj investiciji u kulturu od osamostaljenja Hrvatske, vrijednoj 250 milijuna kuna, a ako se tome pridoda i ulaganje u preuređenje broda Galeb, koji je sastavni dio EU projekta u sklopu kojeg je uređena Palača šećerane, govorimo o ulaganju od više od 300 milijuna kuna.

For heritage logotipGrad Rijeka je trenutno u postupku izrade dokumenta “Plan upravljanja kompleksom Benčić” (Management Manual), kojem je u cilju razraditi upravljačku strukturu i strategiju upravljanja te predložene modele upravljanja kompleksom Benčić u suradnji sa svim upraviteljima kulturnih institucija koje će djelovati u sklopu kompleksa Benčić. Plan upravljanja složit će se prema tematskim cjelinama, ali uzimajući u obzir da su sve teme povezane kao i da je kompleks Benčić kulturna baština koja postoji unutar zaštićene kulturno cjeline.

Kroz projekt ForHeritage Rijeka je dobila priliku da primjere dobre prakse upravljanja kulturnom baštinom ugradi u svoj plan upravljanja kompleksom Benčić, koji će biti primjenjiv, participativan i za sada jedinstven u Hrvatskoj. Naime, kompleks Benčić, u kojem će na istom mjestu djelovati više riječkih kulturnih institucija, jedini je takve vrste u Hrvatskoj, čijem se razvoju i budućem upravljanju pristupa kao jedinstvenoj cjelini.

Projekt “ForHeritage – Izvrsnost u integriranom upravljanju kulturnom baštinom u Središnjoj Europi” sufinanciran je iz programa Interreg Središnja Europa, a predviđeno trajanje mu je od ožujka 2020. do veljače 2022. godine.