Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, u srijedu 12. rujna 2018. godine objavit će novi Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na različitim lokacijama.

Obavijest o natječaju bit će objavljena u Novom listu, a cjelovit tekst natječaja na našem portalu.