Nakon gotovo tri godine rada na SULPiTER projektu, u četvrtak 11. travnja 2019. godine, u prostoru Startup inkubatora Rijeka predstavljen je jedan od glavnih ciljeva projekta – Održivi urbani logistički plan (SULP) za funkcionalno urbano riječko područje.

 

Predstavljanje Sulp-aU projektu SULPiTER svaki grad i njegovo funkcionalno urbano područje prolazi različite faze razvitka svojeg logističkog sustava i teretnog prometa. Razvojne politike logističkog sustava kreiraju se kao interdisciplinaran kontekst u koji su uključeni dionici iz područja mobilnosti, prostornog planiranja, gospodarstva, energetike te zaštite okoliša.
Promet i mobilnost drugi je po redu najvećih potrošača energije (32 %) i sukladno podacima OECD-a, čak 20 % ukupne potrošnje energije otpada na teretni promet.

Europska Komisija proklamirala je kao jedan od ciljeva održivog razvitka da se do 2030. godine u gradskom logističkom sustavu u potpunosti eliminiraju emisije CO2. Kako bi ostvarili navedeni cilj, nužan je veliki zaokret u paradigmi urbane politike mobilnosti. Da bi se donijele zaista učinkovite razvojne politike, mora se sagledati funkcionalni transport roba i ekonomski odnosi između gradskih središta i okolnog urbanog područja, odnosno njihova interakcija u području mobilnosti i prometa roba.

Osnovne osobine i postavke Plana predstavio je Danijel Frka iz tvrtke Rijeka promet d.d. koji je prikazao analizu stanja u cestovnom teretnom prometu i sustavu opskrbe grada Rijeke te predložio mjere za poboljšanje. Između ostalog, SULP-om se predlažu i određena poboljšanja transportne politike u gradu Rijeci, uključujući smanjenje emisija CO2:

  • osigurati kvalitetno prometno povezivanje funkcionalne regije Sjeverni Jadran na TENT prometnu mrežu (svi vidovi prometa),
  • unaprijediti prometnu pristupačnost i dostupnost (međunarodnu, nacionalnu, regionalnu, mikroregionalnu) cijelog područja funkcionalne regije u svim prometnim granama, uvažavajući načela razvoja učinkovitog, optimalnog i održivog prometnog sustava,
  • smanjiti promet motornih vozila u urbanim sredinama sa ciljem smanjenja utjecaja na okoliš,
  • povećati kvalitetu prometne usluge korištenjem suvremenih prometnih rješenja poput inteligentnih transportnih sustava (osobito u urbanim područjima),
  • koristiti vozila niskih ili nultih emisija stakleničkih plinova u logistički sustav opskrbe grada Rijeke,
  • uskladiti propise koje donosi Grad Rijeka s navedenim specifičnim ciljevima i mjerama.

SULP je izrađen za potrebe funkcionalnog urbanog riječkog područja te koristi međunarodni obrazac za pripremu i izradu SULP-a (Sustainable Urban Logistics Plan – Održivi urbani logistički plan) temeljen na smjernicama EC ELTIS projekta. Plan se vodi osnovnim idejama dokumenta White Paper iz 2011. godine koji definira deset ciljeva za uspješan i učinkovit transport. Dva cilja se odnose na urbana područja: smanjiti broj teretnih vozila na klasična goriva za 50% do 2030. godine, a do 2050. godine izbaciti ih u potpunosti te postići da se opskrba u glavnim gradskim središtima obavlja isključivo vozilima bez emisije CO2 do 2030. godine.

Skip to content