U sklopu rada Tematske grupe za unaprjeđenje kulture življenja, čuvanje javnog prostora te zaštitu okoliša projekta „Rijeka – Zdravi grad“, provode se istraživačke i intervencijske aktivnosti u zajednici usmjerene na osobe starije životne dobi, u skladu sa svim propisanim epidemiološkim mjerama.

Izazovi trenutnih epidemioloških mjera radi sprečavanja širenja bolesti COVID-19 među populacijom prisutni su u svim sferama društva. Kvaliteta života osoba starije životne dobi s kroničnim bolestima izmijenjena je u odnosu na ranije periode. Iako im je zdravstvena zaštita dostupna i ne oskudijevaju s lijekovima i terapijama, ograničenja kretanja, dodatni oprez te potencijalni strah prisutni su u svakodnevnom životu, što uvelike utječe na njihovo fizičko funkcioniranje, mentalno zdravlje i kvalitetu života.

S ciljem utvrđivanja trenutnih potreba osoba starije životne dobi koje imaju određene kronične bolesti, odnosno stanja, njihove kvalitete života u novonastaloj epidemiološkoj situaciji te definiranja izazova s kojima se svakodnevno susreću, tijekom jeseni 2020. godine provedeno je javnozdravstveno istraživanje u sklopu projekta ValueCare („Value-based Methodology for Integrated Care Supported by ICT“), u kojem sudjeluje 17 partnera iz Europe, a Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju s Medicinskog fakulteta u Rijeci je jedan od njih.

U prostoru Medicinskog fakulteta u Rijeci provedene su fokus grupe s osobama starije životne dobi koje imaju određene kronične bolesti, a nakon prikupljenih informacija, nastavilo se s razgovorima koji su obuhvaćali sljedeće tematske jedinice: „Kako se nosim s kroničnom bolesti u vrijeme pandemije?“, „Vrijednosti u mom životu“ te „Virtualni svijet i moguća IT podrška“. Fokus grupe i razgovore provodile su izv. prof. dr.sc. Vanja Vasiljev-Marchesi te doc.dr.sc. Lovorka Bilajac, ujedno i voditeljica Tematske grupe za unaprjeđenje kulture življenja, čuvanje javnog prostora te zaštitu okoliša.

U okviru navedenog projekta cilj je osmisliti model potpore osobama s kroničnim bolestima uz upotrebu suvremene tehnologije, dok se aktivnostima na razini zajednice ukazuje na potrebe i vrijednosti osnaživanja pojedinaca u okviru osobnih mogućnosti i novonastale situacije.

Aktivnosti se nastavljaju provoditi u 2021. godini, a osobe starije od 65 godina koje se žele uključiti u istraživanje i radionice, više informacija mogu pronaći na internet stranici penzici.rijeka.hr.