Povodom Svjetskog dana moždanog udara, 29. listopada 2019., od 10 do 13 sati na Korzu – Trg 128. brigade Hrvatske vojske,  bit će organizirano i mjerenje krvnog tlaka, šećera u krvi, izračun individualnog rizika od moždanog udara te edukacija o prehrani i zdravom načinu života.

Organizator, Klinika za neurologiju u suradnji s učenicima i nastavnicima Medicinske škole u Rijeci, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ-a, Gradom Rijekom i Primorsko-goranskom županijom organizira javnozdravstvene aktivnosti kako bi se upozorilo javnost na čimbenike rizika za moždani udar, važnost preventivnih aktivnosti i promicanje zdravog načina života.

Uz edukativna predavanja bit će organizirano i mjerenje krvnog tlaka, šećera u krvi, izračun individualnog rizika od moždanog udara te edukacija o prehrani i zdravom načinu života.

Predavanja će održati dr. sc. David Bonifačić (Moždani udar – hitno stanje), dr. Iva Milas (Moždani udar – svaka minuta je važna), dr. sc. Slavica Kovačić (Mehnička trombektomija) i dr. Anja Babić (Moždani udar – kako ga spriječiti). Uz predavanja za odrasle, o simptomima i prepozanvanju moždanog udara educirat će se i djeca iz osnovnih škola, jer upravo oni najčešće interveniraju i prepoznaju prve simptome kod svojih starijih ukućana.

Moždani je udar hitno stanje koje je prvi uzrok invalidnosti i drugi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj. Nastaje kada je dotok krvi i hranjivih tvari u dio mozga prekinut ili jako smanjen. Budući da opskrba kisikom i hranjivim tvarima nije dostatna, dolazi do oštećenja i odumiranja živčanih stanica u zahvaćenim dijelovima mozga te do oštećenja funkcija kojima ti dijelovi mozga upravljaju.

Simptomi moždanog udara jesu utrnulost i oduzetost lica, asimetrija lica, utrnulost dijela tijela te konfuzan i nerazumljiv govor. Može se dogoditi neočekivano i u bilo kojoj situaciji, a najčešće je uzrokovan začepljenjem krvne žile ugruškom. Vrlo je važno doći u bolnicu čim nastupe simptomi moždanog udara!

Na Klinici za neurologiju KBC-a Rijeka godišnje se zbrine oko 600 bolesnika s akutnim ishemijskim moždanim udarom, koji je najčešći. Ove godine, nakon edukativnih akcija, preko 8 % bolesnika dobilo je trombolizu kao jedan od oblika neurointervencije. Od sredine lipnja, uz pomoć i podršku Uprave KBC-a Rijeka i neurointervencijskog tima KBC-a Zagreb, uspješno je započeta mehanička trombektomija kao drugi oblik neurointervencije, a u četiri mjeseca napravljena su 26 zahvata. Uspješna je to suradnja neurologa, intervencijskih radiologa, anesteziologa, liječnika OHBP-a te gradske i županijske hitne službe. Nakon neurointervencija mnogo veći broj pacijenata s akutnim ishemijskim moždanim udarom ima bolji ishod, mogućnost samostalnog funkcioniraja i vraćanja svojim uobičajenim poslovima. Stoga je potrebna kontinuirana edukacija građana kako bi kod sumnje na moždani udar pravovremeno zatražili liječničku pomoć, odnosno kako bi u bolnicu stigli u vremenskom intervalu u kojem će neurointervencije biti moguće.

Skip to content