U organizaciji Eko centra Mladih čuvara okoliša Društva „Naša djeca“ na Korzu na temu „Prehrana nekonvencionalnim izvorima iz prirode“ održala 44. Multimedijalna eko projekcija na kojoj je su sudjelovale ekipe sastavljene od mladih čuvara učenika osnovnih i srednjih škola.

Učenici su na postavljenim štandovima prolaznicima nudili hranu pripremljenu od nekonvencionalnih ali i autohtonih sirovina. Štandove je obišao i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.

Mladi čuvari okoliša iz osnovnih i srednjih škola predstavili načine prehrane iz nekonvencionalnih izvora iz prirode

Mladi čuvari okoliša iz osnovnih i srednjih škola predstavili načine prehrane iz nekonvencionalnih izvora iz prirode

Cilj manifestacije je edukacija građanstva o različitostima našeg okoliša, ali i razvijanje pozitivnih stavova prema izvorima hrane iz prirode koja nam uvijek nudi dovoljno i može zadovoljiti naše potrebe u slučajevima krize, nesreća i slično.