Predloženom novom Odlukom namjerava se potaknuti prodaja stanova u vlasništvu Grada postojećim najmoprimcima, kako onima koji plaćaju zaštićenu najamninu tako i onima koji plaćaju slobodno ugovorenu najamninu.

Grad Rijeka otvorio je Savjetovanje s građanima o novoj Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke.

Tema prodaje gradskih stanova tiče se svih građana a posebno onih koji koriste stanove u vlasništvu Grada Rijeke ili su zainteresirani za kupnju gradskih stanova. Stoga se osim opće javnosti na Savjetovanje posebno pozivaju te kategorije građana.

Savjetovanje ostaje otvoreno do 23. ožujka 2017. i iznimno traje kraće od 30 dana zbog potrebe upućivanja ove Odluke na Gradsko vijeće koje će svoju posljednju sjednicu održati krajem ožujka.

Predloženom novom Odlukom namjerava se potaknuti prodaja stanova u vlasništvu Grada postojećim najmoprimcima, kako onima koji plaćaju zaštićenu najamninu tako i onima koji plaćaju slobodno ugovorenu najamninu čime se dugogodišnjim stanarima omogućava stjecanje vlasništva po povoljnim uvjetima uz popuste koji su vezani za način plaćanja i duljinu korištenja stana.

Opravdanost umanjenja kupoprodajne cijene stana zaštićenim najmoprimcima proizlazi iz činjenice da su isti bili nositelji ex. stanarskog prava ili članovi njihovog obiteljskog domaćinstva, kojima je i Zakon o najmu stanova dao povlašteni status. Nadalje, osobe koje imaju status zaštićenog najmoprimca koriste stan dugi niz godina, održavaju i ulažu u stan te podmiruju troškove stanovanja, a nisu 90-tih otkupili stan temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo jer zbog raznih obiteljskih i materijalnih prilika u kojima su se nalazili nisu bili u mogućnosti podnijeti zahtjev u zakonskom roku.

Najmoprimcima koji koriste stanove na temelju ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom također bi se omogućilo priznanje popusta po osnovu duljine korištenja stana, no kako je davanje gradskih stanova u najam započelo tek 1994. godine ovako utvrđeni popusti značajnije su manji od popusta koji kod kupnje mogu ostvariti zaštićeni najmoprimci. Cilj ove Odluke je da se i ovim najmoprimcima omogući kupnja stana pod povoljnim uvjetima, cijeneći također činjenicu njihovog dugogodišnjeg korištenja stana, ulaganja u stan i podmirivanja troškova stanovanja.

Nova odluka bavi se još i utvrđivanjem i načinom plaćanja kupoprodajne cijene stana te uvođenjem postupka usmenog javnog nadmetanja.

Više i detaljnije o navedenom može se pročitati u poglavljima Savjetovanja na stranici E-konzultacija Grada Rijeke.

Grad Rijeka poziva građane na uključivanje u ovo Savjetovanje. Svoje prijedloge i sugestije o predloženoj Odluci građani mogu uputiti koristeći online obrazac ili pak obrasce u PDF-u ili Wordu, sve dostupno na stranici E-konzultacija pod navedenim Savjetovanjem.
Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima kao i razlozima neprihvaćanja i to Izvješće bit će objavljeno na istoj stranici, a prijedlog Odluke bit će upućen Gradskom vijeću na usvajanje.