Grad Rijeka objavio je poziv za uključivanje u savjetovanje o Programu za mlade Grada Rijeke 2018. – 2022. Riječ je o strateškom dokumentu koji objedinjuje i razrađuje ciljeve i mjere  kojima Grad Rijeka želi odgovoriti na potrebe i probleme mladih na lokalnoj razini te općenito poboljšati kvalitetu života mladih.

Pozivamo Vas da svojim komentarima i prijedlozima pomognete u izradi Programa za mlade Grada Rijeke 2018. – 2022.

Razmislite o mladima u Rijeci, njihovim potrebama, željama. Smatrate li da u ovom prijedlogu Programa za mlade nešto nedostaje?

Čime biste ga Vi dopunili?
Biste li nešto iz njega uklonili?
Jesu li u njemu dobro pokrivena sva područja od interesa za mlade?

Tko se može uključiti u Savjetovanje?

Savjetovanje o prijedlogu Programa za mlade Grada Rijeke (2018. do 2022.) tiče se svih građana, a posebno mladih kao i svih institucija i udruga koje se bave mladima. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se, uz sve ostale građane, poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Ciljevi Programa

Definiranje zadataka pojedinih odjela i javnih ustanova u ispunjavanju međunarodnih, ustavnih i zakonskih obveza Republike Hrvatske u vezi s mladima, poboljšanje kvalitete života svih građana, a posebice mladih, uvažavajući njihove interese, a prema europskim standardima i modelima dobre prakse, uključivanje što većeg broja mladih u procese odlučivanja, posebice o potrebama i problemima mladih, mobiliziranje svih potencijala u društvu, posebice mladih i najkreativnijih članova zajednice, stvaranje uvjeta za afirmaciju mladih u Rijeci te smanjenje njihovog iseljavanja.

Kako poslati svoje prijedloge?

Svoje prijedloge vezane uz Program za mlade Grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje u online formi u dnu samog Savjetovanja, slanjem prijedloga na mail: savjetovanje@rijeka.hr ili pak upisujući svoje prijedloge i ideje u polje za komentiranje na stranici samog Savjetovanja.