Od 11. do 15. siječnja 2021. godine dječji vrtići Rijeka, More i Sušak primat će prijave za upis djece u obvezni program predškole u pedagoškoj 2020./2021. godini.

Što je program Predškole?

Program predškole pomaže vašem djetetu razviti vještine potrebne za školu, stvoriti radne navike i socijalizirati se u skupini vršnjaka.  Program predškole bit će od velike pomoći vašem djetetu jer će se u krugu svojih vršnjaka pripremiti za školu i ispunjavanje školskih obveza.

Kompetencije koje će dijete steći i/ili unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi.

Je li program Predškole obavezan?

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. U Program predškole prijavljuju se djeca koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a rođena su do 31. ožujka 2015. godine.

Od kada do kada traje program Predškole?

Predškola započinje s provedbom 1. veljače i traje do 31. svibnja 2021. godine, u ukupnom trajanju od 250 sati.

Tko financira program Predškole?

Program predškole je besplatan za sve roditelje čija su djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu uključena u taj program. Sredstva za provedbu programa predškole osiguravat će se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Kada počinju prijave za Program predškole?

Prijave za upis djece u Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će se u razdoblju od 11. do 15. siječnja putem elektroničke prljave na mrežnoj stranici odabranog dječjeg vrtića te samo iznimno i putem pošte.

Koji vrtići provode program Predškole?

Program predškole provede sljedeći podcentri u sklopu dječjih vrtića Rijeka, Sušak i More:

DJEČJI VRTIĆ RIJEKA
Centar Podcentar Adresa Telefon
Maestral Maestral Kozala 47/a 514-395
Potok Potok Josipa Završnika 3 211-201
Turnić Mavrica Mihovilići 33 445-431
Zamet Zamet Bože Vidasa 12/a 261-588
DJEČJI VRTIĆ SUŠAK
Podcentar Adresa Telefon
Morčić Braće Stipčić 32 499-021
DJEČJI VRTIĆ MORE
Podcentar Adresa Telefon
Đurđice Marohnićeva 12 554-973

Program Predškole za pripadnike romske nacionalne manjine i djecu kojima hrvatski jezik nije materinski jezik

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine i djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi, mogu se uključiti u Program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Koji su dokumenti potrebni za upis?

Više detalja o proceduri upisa, potrebnoj dokumentaciji i mjestu provedbe možete pronaći na mrežnim stranicama vrtića ili doznati telefonskim putem: