Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka raspisalo je Natječaj za upis djece u pedagoškoj 2016./2017. godini. Zahtjevi za nastavak korištenja usluga (dosadašnji korisnici usluga) podnose se: od 2. do 6. svibnja 2016. g. od 12:00 do 18:00 sati, doke se prijave za upis djece (novoprijavljeni) podnose se:od 16. do 20. svibnja 2016. g. od 12:00 do 18:00 sati.

Prijave za upis podnose se u samo jedan odabrani Centar predškolskog odgoja.

Pravilno podnošenje zahtjeva odnosno prijave, uz sve potrebne dokaze navedene u Odluci o upisu, uključuje ispunjavanje i podnošenje:

  • Obrasca zahtjeva odnosno prijave za upis – u tri primjerka
  • Dokaza o prebivalištu svih članova zajedničkog kućanstva
  • Ugovora o pružanju usluga (samo za novoprijavljene) – u tri primjerka

Svu potrebnu dokumentaciju moguće je preuzeti u centru predškolskog odgoja u kojem se prijavljuje dijete ili se ista može ispisati s web stranice Dječjeg vrtića Rijeka, gdje se mogu pronaći sve potrebne informacije.

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2016./2017. godinu nalazi se u prilogu.

Skip to content