Gradski dječji vrtići Rijeka, More i Sušak će od 11. do 17. travnja primati zahtjeve za dosadašnje korisnike, dok će od 6. do 10. svibnja trajati upisi za buduće korisnike.

Gradski dječji vrtići objavili su natječaje za upis djece u gradske vrtiće za pedagošku 2019./2020. godinu.

Jaslički program

U jaslički program može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navrši šest mjeseci, odnosno jednu godinu, ovisno o programu kojeg nude pojedine jaslice na području grada.

Vrtićki program

Vrtićki program može polaziti dijete koje do kraja kolovoza navrši tri godine.

Potrebna dokumentacija

Uz ispunjeni obrazac prijave svi prijavitelji moraju dostaviti dokaz o prebivalištu svih članova zajedničkog kućanstva, potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, izvadak iz matice rođenih djeteta te potvrde o zaposlenosti. Detaljniji o svoj potrebnoj dokumentaciji, koja uključuje i niz drugih dokaza, primjerice za jednoroditeljske obitelji ili upis djece s teškoćama u razvoju, može se pronaći u tekstu natječaja.

Kako se prijaviti

Prijava za upis djece u Dječji vrtić može se podnijeti osobno ili putem e-obrasca kojeg će roditelji moći ispuniti putem Informacijskog servisa Grada Rijeke. Mogućnost podnošenja e-zahtjeva bit će otvorena od 11. travnja 2019. godine s početkom u 12,00 sati do 17. travnja 2019. godine u 18,00 sati.

Obrazac zahtjeva, prijave i ugovora roditelji mogu preuzeti u CPO-u u kojem prijavljuju upis djeteta ili na mrežnim stranicama dječjih vrtića Rijeka, Sušak i More.

 

 

 

Roditelji imaju mogućnost podnijeti prijavu za upis djeteta u sva tri vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka: Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More, s time da u Dječji vrtić Rijeka može podnijeti prijavu za upis istovremeno u dva odabrana Centra predškolskog odgoja Dječji vrtić Sušak i More po jednu prijavu.

Gdje se prijaviti

Zahtjevi i prijave zaprimat će se svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 18,00 sati. U Dječjem vrtiću Rijeka prijave se zaprimaju u sva četiri centra predškolskog odgoja te u sjedištima dječjih vrtića Sušak i More.

Rezultati prijava

Povjerenstvo za provedbu upisa odlučuje o prijavama za upis na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom Dječjeg vrtića.

Red prvenstva pri upisu određen je odlukama o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Rijeka, Sušak i More koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke, a razrađen metodom bodovanja u Pravilniku o upisu djece.

Privremeni rezultati prijava za upis objavit će se na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog odgoja 28. svibnja, dok će konačni rezultati prijava upisa biti objavljeni u svim podcentrima predškolskog odgoja 14. lipnja.