Sveučilište u Rijeci, u suradnji s Gradom Rijekom, zainteresiranim građankama i građanima s prebivalištem u PGŽ, starijim od 55 godina, sa završenom srednjom školom i više, nudi novi proljetni ciklus predavanja u sklopu projekta Sveučilište za 3. dob.

Proljetni ciklus predavanja „Suvremene filozofske teme – Od odgoja do Brexita“ održavat će se utorkom i četvrtkom, od 10. ožujka do 9. travnja od 17-18.30h na Filozofskom fakultetu (prostorija 107, 1. kat).

Ciklus uključuje deset sati predavanja iz filozofije odgoja (o tradicionalnom i suvremenom odgoju, izazovima i poteškoćama u odgojnom djelovanju i utjecaju) te deset sati iz filozofije politike s naglaskom na suvremenim temama (politika, demokracija, liberalizam).

Predavanja će pokriti teme od Platona i J. J. Roussea do demokracije i populizma, društvene nejednakosti, lažnih vijesti, cijepljenja, Brexita i drugih aktualnosti.

Predavanja će držati izv. prof. dr. sc. Aleksandra Golubović i prof. dr. sc. Elvio Baccarini.

Upisnina u ciklus predavanja iznosi 200,00 kn.

Upisi u Proljetni ciklus predavanja traju do 9. ožujka, a vrše putem e-maila 3dob@uniri.hr. Dodatne informacije dostupne su putem e-maila te telefona 051 584 860.

Informacije, raspored i sadržaj predavanja su dostupni na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci: Sveučilište za 3. dob.