Gradonačelnik Obersnel sa suradnicima obišao je Upravnu zgradu bivše rafinerije šećera u Rijeci u kojoj Hrvatski restauratorski zavod već dvije godine provodi konzervatorsko – restauratorske radove na zidnom osliku, štukaturama i keramičkim pećima. Naručitelj radova je Grad Rijeka, a najvećim se dijelom financiraju iz sredstava spomeničke rente.

Upravna zgrada najreprezentativniji je objekt kompleksa Tvornice šećera u Rijeci izgrađena 1752. godine. Predstavlja najkvalitetniju baroknu palača na istočnojadranskoj obali, čija je izgradnja označila početak industrijskog razvoja Rijeke. Unutrašnjost zgrade bogato je ukrašena štukaturama, freskama i keramičkim pećima.

Konzervatorsko – restauratorske radove vrijedne 1,5 milijuna kuna izvodi Hrvatski restauratorski zavoda, a obuhvaćali su zahvate u sobama 21 i 22 na drugom katu te zahvate na keramičkim pećima. Konzervatorsko – restauratorski radovi uključili su zahvate čišćenja i uklanjanja naknadnih slikanih i žbukanih slojeva na zidnom osliku, izradu grafičke i fotodokumentacije, konsolidaciju slikanih i žbukanih slojeva, žbukanje dijelova koji nedostaju i zaštitu oslika tijekom izvođenja građevinskih radova. Riječ je o prekrasnim mitološkim scenama oslikanim na zidovima koje su bili skrivene ispod sedam slojeva boje.

U sobi 13 na drugom katu odvijali su se konzervatorsko – restauratorski radovi na štukaturama a uključivali su izradu fotografske i grafičke dokumentacije, dokumentiranje karakterističnih oštećenja, najam i montažu skele, odstranjivanje naknadnih neprikladnih žbukanih slojeva i naliča, ekstrakciju soli na mjestima ranijeg prokišnjavanja na stropu, zatvaranje pukotina i većih mehaničkih oštećenja i injektiranje odvojenih dijelova žbuke, zatvaranje površinskih mehaničkih oštećenja te modeliranje oštećenih i nedostajućih dijelova štukature.

Upravna zgrada bivše rafinerije šećera u Rijeci krije bogate ukrašene štukature i prekrasne freske 2

Radovi na štukaturi

Keramička peć iz glavnog salona je demontirana te u posebnim kutijama transportirana u Zagreb u radionicu Hrvatskog restauratorskog zavoda, gdje se pristupilo njezinoj restauraciji. Prema riječima ravnatelja Ferdinanda Medera, zahvati će se nastaviti konzervatorsko-restauratorskim radovima na zidnom osliku u sobi 27 na drugom katu te štukaturi na stropu sobe 21 na drugom katu. Biti će izrađena i studija “Freske i stucco dekoracije Upravne zgrade Tršćansko – Riječke privilegirane kompanije u kontekstu suvremenog venetskog slikarstva” te multimedijalni CD ROM o radovima na Upravnoj zgradi.

Također, osim kontinuiranog izvođenja radova na restauraciji, provest će se hitne mjere zaštite na krovu kako bi se spriječilo daljnje moguće prokišnjavanje te će se pokrenut i izrada projektne dokumentacije idejnog rješenja rekonstrukcije Upravne zgrade. Kao početak postupka izrade dokumentacije raspisat će se arhitektonski natječaj u sklopu kojega će se izraditi idejni projekt rekonstrukcije Upravne zgrade, kao podloga za izradu kompletne projektne dokumentacije rekonstrukcije Palače šećerane.

Upravna zgrada bivše rafinerije šećera u Rijeci krije bogate ukrašene štukature i prekrasne freske 2

Tijekom obilaska prikazana je fotodokumentacija snimljena prilikom konzervatorsko – restauratorskih radova te VR (virtual reality) panorame prostorija u kojima su se odvijali radovi, a koja će uskoro biti dostupna i na našem portalu, kako bi se posjetiteljima omogućio pristup skrivenom blagu koji krije ova zgrada, a koje će do daljnjega, zbog potrebe izvođenja građevinskih radova pri budućoj rekonstrukciji zgrade, biti zaštićene od oštećenja.

Gradonačelnik Obersnel je kazao da je suradnja Hrvatskog restauratorskog zavoda ubrzala osnivanje Odjela HRZ u Rijeci. Zgradu treba dovesti što je više moguće u izvorni oblik što je skup i dugotrajan proces, ali je ujedno i pravi pokazatelj na što se između ostalog troše novci od spomeničke rente. Pitanje je hoće li Grad to moći učiniti vlastitim snagama, stoga je Obersnel najavio da će se izraditi projekt kojim će se konkurirati na fondove EU, kada Hrvatska bude njena članica.