Gradonačelnik Grada Rijeke je 24. srpnja 2018. godine donio Uputu o suradnji između Grada Rijeke i korisnika.

Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10 i 19/14), članka 3. stavka 2. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 78/11106/12130/1319/15 i
119/15), članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/0911/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/147/16 – pročišćeni tekst i 12/17), Gradonačelnik Grada Rijeke je dana 24. srpnja 2018. godine donio Uputu o suradnji između Grada Rijeke i korisnika.

Uputom se uređuje način suradnje između Grada Rijeke i korisnika Grada vezano za komunikaciju, izvještavanje te koordinaciju aktivnosti u cilju učinkovite provedbe važećih odredbi:

  • Zakona o proračunu i drugih propisa koji uređuju proračun,
  • Zakona o fiskalnoj odgovornosti i drugih propisa koji uređuju fiskalnu odgovornost,
  • Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i drugih propisa koji uređuju sustav unutarnje kontrole u javnom sektoru.

Korisnici Grada u smislu Upute su:

  1. proračunski korisnici – ustanove kojima je Grad Rijeka osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
  2. trgovačka i komunalna društva kojima je Grad Rijeka većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje.
Skip to content