Pravo birati na lokalnim izborima imaju birači koji imaju prebivalište na području jedinice za čija se tijela izbori provode.

Biračko pravo imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života.

Članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo birati i državljani drugih država članica Europske unije, u skladu s posebnim zakonom.

Biračko pravo se ostvaruje tajnim glasovanjem.(čl. 2. Zakona o lokalnim izborima).

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke
Sjedište: Korzo 16/315 kat
Tel. +385 51 209 569 i +385 51 209 568
Fax. +385 51 209 612
E-mail: gip.rijeka@izbori.hr