Referentni centar za posttraumatski stresni poremećaj Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske izradio je Upute za samopomoć vezane uz epidemije korona virusa (SARS-CoV-2) i duševno zdravlje.

Epidemija u psihološkom smislu, utječe na sve ljude i zahtjeva dodatnu psihičku energiju i snagu za prilagodbu.

Referentni centar za PTSP Ministarstva zdravstva RH izradio je Upute za samopomoć vezane uz epidemije korona virusa (SARS-CoV-2) i duševno zdravlje.