Četvrti sastanak projektnog tima održan je 15. i 16. svibnja 2017., u njemačkom gradu Karlsruheu. Pored tema vezanih za vođenje i upravljanje projektom na gereralnoj razini i po pojedinim tematskim područjima, predstavnici partnera raspravljali su o budućim aktivnostima, s fokusom na povezivanje participativnih metoda za uključivanje građana u process donošenja odluka i pilot projekta, koji se u slučaju Rijeke odnosi na uspostavljanje kolaboracijske platforme u svrsi prikupljanja ideja za iskorištavanje javnih infrastrukturnih objekata.

Upravni odbor Interreg CE projekta URBAN INNO, u kojem je Grad Rijeka vodeći partner, sastao se po četvrti puta od početka projekta (1.6.2016.) u njemačkom gradu Karlsruhe. Na sastanku su sudjelovali predstavnici svih 12 projektnih partnera iz Austrije, Hrvatske, Italije, Mađarske, Njemačke, Slovačke, Slovenije i Poljske. Pored generalnih tema vezanih za upravljanje i financiranje projekta, partneri su u međusobnoj interakciji izložili svoj napredak u sklopu pojedinih tematskih područja: uspostave četverostrukog inovacijskog klastera u ciljanim regijama, izbora participativnih metoda za uključivanje građana te dizajn i implementacija pilot projekta.

Predstavnice Grada Rijeke – Suzana Belošević Romac i Tina Ragužin, u svojim su izvještajima obavijestile konzorcij o napretku riječke ‘dionice’ URBAN INNO projekta. U prvom tematskom području Rijeka je ispunila sve planirane aktivnosti, uspostavivši vlastiti radni tim (core team) u čijem su sastavu i stručnjaci iz IT područja: Vedran Kružić (Sense Savjetovanje d.o.o.) i Boris Krstanović (Multilink d.o.o.). Nadalje, pružen je uvid u postojeći alat direktne demokracije na nivou Grada e-Konzultacije, koji u konačnici predstavlja i jednu od mogućih participativnih metoda za koju se mogu opredijeliti i istu implementirati i drugi partneri na projektu. Treće, riječki pilot projekt, koji se planira i realizira zajedno s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla d.d., a koja je ujedno i partner na projektu, u potpunosti je definiran, te su planirani svi daljnji koraci u njegovoj realizaciji. Također, nekoliko je udruga iz civilnog sektora pokazalo spremnost na suradnju s Gradom u razvoju pilot projekta: Međunarodna komora mladih (JCI Croatia – Rijeka), SMART – Udruga za razvoj civilnog društva te Matica umirovljenika grada Rijeke.

Riječki pilot u sklopu URBAN INNO projekta ima za cilj uspostavljanje interaktivne on-line platforme za građane, u sklopu koje će, između ostalog, građani moći dati svoje ideje i prijedloge za što bolje korištenje i namjenu gradskih infrastrukturnih objekata. Pilot projekt u fazi je razvoja, a prva varijanta očekuje se iduće (2018) godine, kada će udruge i zainteresirane strane iz civilnog sektora sudjelovati u njenom usavršavanju. To je još jedan u nizu koraka koji grad Rijeku približava konceptu pametnog grada.

Idući sastanak upravnog odbora URBAN INNO projekta planira se u listopadu 2017, u Rijeci.