Ustanova Hrvatski kulturni dom na Sušaku Rijeka raspisuje natječaj za radno mjesto Koordinatora/icu programa. Rok za podnošenje prijava je do 30. listopada 2018. godine.

UVJETI:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij s područja humanističkih znanosti ili umjetničkog smjera odnosno visoka stručna sprema humanističkog ili umjetničkog smjera stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07)
  • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • poznavanje rada na računalu

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

  • kratak životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
  • preslika osobne iskaznice
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda HZMO-a ili e-zapis i potvrda poslodavca ili preslika ugovora o radu).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je do 30. listopada 2018. godine.

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjava uvjete natječaja bit će pozvani na prethodnu provjeru sposobnosti (test) i na razgovor. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest mjeseci.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Strossmayerova 1, 51000 Rijeka s naznakom “Natječaj za koordinatora/icu programane otvaraj”.