Strategiju UAR donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke kao nositelj izrade strateškog dokumenta uz prethodno pribavljena mišljenja Partnerskog vijeća te mišljenja svih jedinica lokalne samouprave u sastavu Urbane aglomeracije Rijeka.

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka 2016.-2020. rađena je prema Smjernicama za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje koje je donijelo Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova u rujnu 2015. godine. Strategija je u cijelosti izrađena vlastitim kapacitetima Grada Rijeke i rezultat je partnerskog rada 10 gradova i općina i predana je u svibnju 2016.g. na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova, na kojem je pozitivno ocijenjena. Urbana aglomeracija Rijeka odabrana je kao područje za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja i time stekla mogućnost korištenja europskih sredstava.

Strategija UAR temelji na strateškim i prostornim dokumentima svih gradova i općina u sastavu Urbane aglomeracije Rijeka i povezana je sa svim strateškim dokumentima višeg reda.

Strategija se ne može mijenjati u bitnim elementima.

Podsjećamo, Grad Rijeka među sedam je odabranih gradova kojima su na raspolaganju je 345.351.269,00 eura iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za razvoj urbanih područja.
Riječ je o provedbi mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) kojom je gradu Rijeci iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda odobreno 49.588.331,67 EUR.
Osnovni cilj ovog mehanizma je ojačati ulogu gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a aktivnosti koje će se provoditi u urbanim područjima kroz ITU mehanizam doprinijet će stvaranju povoljnijeg okruženja za poduzetnike, unaprjeđenju kulturne baštine i unapređenju sustava obrazovanja za odrasle. Također, očekuje se i modernizacija ponude strukovnog obrazovanja, poboljšanje usluga javnog prijevoza, povećanje energetske učinkovitosti, povećanje zapošljavanja te doprinos borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.