U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje od 2015. do 2020. godine na zahtjev predstavnika “Potrošački centar – Udruga za zaštitu potrošača” održan je sastanak s predstavnicima Grada Rijeke, Autotroleja i Energa na temu utjecaja projekata Autotroleja i Energa na potrošače.

Informacije o aktivnostima vezanim uz Urbanu aglomeraciju Rijeka te mogućnosti korištenja sredstava iz EU-fondova putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) iznijela je koordinatorica izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka dr.sc. Nataša Zrilić.

Sastanku su prisustvovali i Marko Paripović iz Potrošačkog centra, ujedno i član Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Rijeke, potom Nereo Milin iz Energa, te predstavnici Autotroleja Franko Ostarčević, Gordana Ružić-Švob i Marin Rajčić.

Putem ITU mehanizma bit će moguće iz europskih fondova povući sredstva za povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva te za povećanje broja prevezenih putnika u javnom gradskom prijevozu.

Što se tiče sektora toplinarstva, moguće će biti dobiti sredstva za obnovu i modernizaciju toplinske mreže te ostale mjere za smanjenje gubitaka topline, vode i pare; obnovu kotlova i ulaganja u čišću i učinkovitiju tehnologiju uključujući mogućnost prelaska na obnovljive izbore energije (prvenstveno na biomasu) i uključivanje bioplina u javni toplinski sustav te  aktivnosti vezane uz podizanje znanja i širenje informacija o javnim toplinskim sustavima.

Sredstvima iz ITU-mehanizma namijenjenim za povećanje broja prevezenih putnika u javnom gradskom prijevozu moguće je financirati izradu planova održivog gradskog prometa; razvoj infrastrukture za poduzeća za javni prijevoz, razvoj “park&ride” infrastrukture i sustava; nabavu i modernizaciju vozila za javni prijevoz niskih emisija; uvođenje sustava “jedne karte” i modernih sustava za informiranje putnika; izgradnju i uređenje biciklističkih linija; uvođenje sustava za dijeljenje bicikla; nabavu električnih automobila kao pilot projekta, stanica za punjenje električnih automobila ili druge povezane (“small scale”) infrastrukture; uvođenje ostalih rješenja vezanih za čist promet i inovativne tehnologije te pripremu projektne dokumentacije.

S tim u vezi, Autotrolej je predložio projekt uređenja nove auto-baze javnog prijevoza na području Baračeve ulice, nabavu autobusa te projekt opremanja stajališta informatičkom opremom za najavu dolaska autobusa na stajalište, Općina Čavle predložila je sustav za integriranje bicikla u javni prijevoz, dok se Energovi projekti odnose na uvođenje prirodnog plina u javni prijevoz te obnovu sustava toplinarstva Rijeke.

Paripović je postavio pitanje kako će projekti iz te točke utjecati na potrošače, a pri čemu su predstavnici Energa i Autotroleja naglasili da projekti modernizacije postojećih toplana, kao i nabavke novih plinskih autobusa mogu imati samo pozitivan utjecaj na potrošače o čemu se vodi računa.

Na pitanje predstavnika Udruge potrošača o strategiji Grada Rijeke u odnosu na vlasničku strukturu Autotroleja, kao i uvođenju taksi službe u javni gradski prijevoz, Zrilić je istaknula kako sukladno Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godinu, Grad Rijeka ne planira izmjene u vlasničkoj strukturi KD Autotrolej, a zakonski okvir ne tretira taksi kao dio javnog gradskog prijevoza.

Paripović je istakao zadovoljstvo što je Potrošački centar uključen u ranu fazu strateškog planiranja kako bi se otklonile daljnje nejasnoće i problemi u sagledavanju utjecaja projekata na potrošče. S obzirom na to da će se Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka dovršiti i usvajati u 2016. godini, zaključeno je kako će biti još prilike za daljnje razgovore u narednim fazama strateškog planiranja.
(S.R.L.)