U utorak, 12. svibnja, u 10 sati, medicinske sestre i tehničari međusobno će virtualno obilježiti Međunarodni dan sestrinstva – medicinskih sestara i medicinskih tehničara, na način da će snimati svoj uobičajeni radni dan i lokacije po cijeloj PGŽ kako bi ostale kolege upoznali s njihovim radom.

Kada je sredinom ožujka 2020. godine Hrvatsku, kao i ostatak svijeta zadesila epidemija COVID-19. medicinske sestre i medicinski tehničari bili su prisiljeni mijenjati navike, prioritete, svladavati nove vještine i učiti. O virusu se nije puno znalo, kao niti o mogućnostima komunikacije na daljinu, a potreba za druženjem i učenjem te svakodnevnom komunikacijom je postojala, prije svega radi onih o kojima skrbe svakodnevno, kazala je Ivanka Peranić, voditeljica Odjela patronažne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u kući Doma zdravlja PGŽ-a.

„Stvorio se tim, započele su instalacije svih dostupnih aplikacija. Nakon nepunih tjedan dana uz veliki trud svih, održana je prva edukacija. I tako, dan za danom, održano je 5 radnih sastanaka s 64 patronažne sestre s područja cijele Primorsko – goranske županije, od otoka Raba, Malog Lošinja preko Rijeke do Gorskog kotara.“

Organizirani su online tečajevi za trudnice u Čavlima, potom u Rijeci i na Krku na kojima je sudjelovalo preko 50 trudnica s pratiteljima, te desetak predavača profesionalaca, svatko iz svog područja. Doprinos svakog od njih je bio od velikog značaja. Osim tečajeva za trudnice, kroz travanj su organizirana i online predavanja patronažnih sestara.

Putem projekata sufinanciranih iz Europskog socijalnog fonda koje provodi Dom zdravlja PGŽ-a, tijekom narednih mjeseci planirano je održavanje brojnih edukacija za građane i zdravstvene djelatnike koje će se održati online.

U projektu Pravilnom prehranom protiv dijabetesa bit ćeorganizirane brojne edukacije i informiranja građana te provedena opsežna medijska kampanja s ciljem smanjenja incidencije dijabetesa tipa II. Većina aktivnosti bit će usmjerena na digitalne kanale komunikacije, o čemu će javnost biti obaviještena preko internetske stranice Doma zdravlja PGŽ-a te na Facebook stranici projekta.

U drugom projektu, Vještine za zdravlje, čiji je cilj obrazovati zdravstvene djelatnike o važnosti prehrane za prevenciju dijabetesa tipa II i hipertenzije, vještini samopregleda dojke sa svrhom ranog otkrivanja karcinoma i prevencije prerane smrti, pravilnoj (laičkoj) reanimaciji sa svrhom smanjenja smrtnosti i prevenciju teških oštećenja, te načinima i metodama praćenja i kontrole zdravlja u djece i mladih sportaša, sve će se aktivnosti u narednom razdoblju također usmjeriti ka digitalnim kanalima komunikacije. Sve novosti vezano za taj projekt moći će se pratiti na Facebook stranici projekta.

Čestitamo Međunarodni dan sestrinstva – medicinskih sestara i medicinskih tehničara!

Skip to content