Više od 700 građana Rijeke i ostalih gradova do sad je uključeno edukativne programe koje je u proteklom razdoblju organizirala tvrtka Rijeka 2020, zadužena za provedbu programa Europske prijestolnice kulture 2020. Danas su podijeljene prve diplome dijelu polaznika provedenih edukacija.

Preko 50 organiziranih aktivnosti, mahom edukativnog karaktera, provedeno je u sklopu Učionice kao sastavnog dijela projekta Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture.

U te je aktivnosti do sad uključeno preko 700 građana koji su u ovim predprogramima projekta Prijestolnice prepoznali priliku za stjecanje mnogih novih znanja i vještina.

Riječ je o seminarima, radionicama, treninzima, al i kontinuiranim edukacijskim programima pri čemu je Rijeka 2020 do sad već u Rijeku dovela čitav niz uglednih inozemnih i domaćih stručnjaka iz različitih područja koji su sudionicima učioničkih programa prenosili praktična znanja i svoja stručna iskustva u velikom spektru tema.

U prostoru riječkog RiHuba, kulturnog centra otvorenog također u sklopu programa Rijeke 2020 – EPK, danas su podijeljene diplome dijelu polaznika provedenih edukacija.

Program Učionice nastavlja se i u 2019. godini pri čemu od aktivnosti koje slijede valja izdvojiti trodnevnu konferenciju “Brendiranje u kulturi” što će se održati krajem veljače, ljetni seminar “Trendovi u stvaranju dječjih programa” te edukativni program koji će prethoditi konferenciji “Kulturna diplomacija”. Također, tijekom travnja bit će organizirana i škola na temu leadershipa i to u suradnji sa europskom mrežom kulturnih centara koju su pokrenuli građani i umjetnici – Trans Europe Halles.

U 2019. godini Učionica pokreće i nove edukacijske programe. Jedan će se ticati važnosti društveno odgovorne kulture i umjetnosti i održavat će se u proljeće i ljeto ove godine, a drugi će se baviti menadžmentom volontera u sklopu čega će se educirati partnerske EPK organizacije te pripremati volonterski program za 2020. godinu.

EPK Učionica

Tanja Kalčić i Nenad Antolović, organizatori učioničkih programa Rijeke 2020, danas su dijelu polaznika završenih edukacija podijelili diplome

Edukativne skripte u virtualnoj biblioteci

Valja reći i da je u sklopu Učionice do sad objavljeno 6 edukativnih skripti s održanih seminara i to: Kako komunicirati EPK (lipanj 2017.), Applause please (rujan 2017.), Novi modeli upravljanja kulturnim resursima (listopad 2017.), Uključivanje zajednice/ Angažirane umjetničke prakse (travanj 2018.), predkonferencijski program konferencije Business 2 Culture (svibanj i lipanj 2018.), Organizacija kulturnih događanja (listopad 2018.).

Ove će skripte biti objavljene u sklopu Virtualne biblioteke koja je u izradi i koja će, osim edukativnih materijala i dokumenata, okupiti i sve video-materijale nastale na edukacijama.

Do tada, Učionica ove edukativne materijale dijeli i ovdje svima koji ih žele koristiti:

Učionica i tijekom 2019. nastavlja suradnju sa Sveučilištem u Rijeci na provođenju stručne prakse u kulturi, a da će Učionica ostati vrijedno nasljeđe riječkog projekta prijestolnice kulture, dokazuju aktivnosti koje se provode u suradnji sa Sveučilištem na uspostavi master studija iz područja kulturnih politika i menadžmenta u kulturi.        

Edukacije koje skreću pažnju na potrebe publike i uvećavaju šanse nezaposlenih na tržištu rada

U dosadašnjem radu Učionice ističu se četiri kontinuirana edukativna programa:

  • Aplause please je program namijenjen djelatnicima u kulturi s ciljem izgradnje boljeg razumijevanja publike i potreba publike te poboljšanja suradnje raznih kulturnih organizacija. Ovaj edukativni program traje od travnja 2018. i završit će u rujnu 2019, a jedna od zadaća mu je stvoriti skupinu tzv. poticatelja promjena koji bi utjecali na povećanje sudjelovanja građana u kulturi u najširem smislu riječi.
  • Razvoj organizacijaproveden je u suradnji s udrugom SMART a tiče se stjecanja korisnih znanja u području pisanja projekata za prijave na EU fondove, prikupljanja financijskih sredstava za realizaciju projekata, vođenja projekata i sl.
  • Produkcija u kulturi je edukativni program koji je pružio šansu, između ostaloga, i nezaposlenim osobama za stjecanje vještina i kompetencija za bolje pozicioniranje na tržištu rada i ulazak u svijet poduzetništva. Program je dodatno financiran iz Europskog socijalnog fonda, a obuhvaća praktična učenja iz područja organizacije kulturnih događanja, financijsko-pravnih aspekata u organizaciji događaja, uključivanja osoba s invaliditetom u kulturna događanja, osnova menadžmenta i sl. te praksu u trajanju od 10 dana.
  • Tehničke produkcije kulturnih i umjetničkih događanjapredstavljaju edukativni program usvajanja znanja u području tehničke produkcije događaja čemu pripadaju teme poput: sigurnosti, postavljanja izložbi i scenografije, postavljanje konstrukcija, osnova scenske rasvjete, spajanje jednostavnih sustava ozvučenja, osnova video sustava i sl.

Već je po temama ovih edukacija jasno da će Rijeka, po završetku ovih programa, biti bogatija stručnjacima u kulturnoj produkciji i organizaciji događaja što predstavlja važan zalog za vrijeme koje dolazi  nakon 2020. kada kultura u Rijeci nastavlja biti budna i aktivna.

Tijekom 2018. godine organizirani su i različiti kraći seminari među kojima se posebno mogu istaknuti tri:

  • Trodnevni seminar “Angažirane umjetničke prakse/Uključivanje zajednice bavio se participativnom osnosno sudioničkom umjetnošću koja dotiče teme poput uključivanja građana u umjetničke akcije, pri čemu umjetnost postaje nositelj promjena.
  • Seminar koji je prethodio konferenciji “Business2Culture” upoznavao je polaznike sa stvaranjem partnerskih odnosa s poslovnim sektorom te ih učio umijeću javnog nastupa i pregovaranja.
  • Organizacija kulturnih događanja bio je seminar na kojem su se polaznici kroz predavanja i primjere dobre prakse upoznavali s područjem managementa u kulturi. O ovom je seminaru snimljen i zanimljiv informativni promotivni video koji možete pogledati na youTube kanalu Rijeke 2020-EPK.

Osim svega navedenog, tijekom 2018. godine u Učionici je provedena i dvodnevna radionica u okviru projekta Forget heritage o korištenju napuštenih ili nedovoljno korištenih povijesnih lokaliteta u procesima razvoja kulture i kreativnih industrija. Održan je i jednodnevni događaj Kako uključiti osobe s invaliditetom u kulturna događanja kojim je otvorena tema vezana uz prepreke i izazove s kojima se susreću osobe s invaliditetom s obzirom na vrstu i stupanj poteškoće.  Posredovanjem Učionice ostvarena su partnerstva u provođenju kolegija Stručna praksa u kulturi pri čemu su u provođenje stručnih praksi uključene kulturne ustanove (HNK Ivana pl. Zajca, Gradska knjižnica Rijeka, Gradsko Kazalište lutaka, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Muzej grada Rijeke…) te udruge (RiRock, Distune, Filmaktiv…). A povrh svega, u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci Učionica priprema program Studija kulturnih politika i kulturnog menadžmenta.

Svoja znanja i iskustva Rijeci su prenijeli ugledni svjetski i domaći stručnjaci u kulturi i kulturnoj produkciji

U programima Učionice do sad su kao predavači sudjelovali eminentni stručnjaci i producenti svjetskog glasa poput poput Philippa Dietachmaira (European Cultural Foundation), Françoisa Matarassa, Kristine Leko (Institute for Art in Context, UDK Berlin), Aleksandra Brkića (Goldsmith), Darka Flege (Sky Corporation I Exit Festival), Alexis Johnson (Walk the Plan), Isabel Lagos (Gothenburg Fringe Festival), Borisa Kovačeka (agencija Pepermint) Petera Hopwooda, Róberta Blaškog (Stanica, Slovačka), Agate Etmanowicz (Impact Fodation, Poljska), Paula Bogena, Agate Etmanowicz, Alessandre Gariboldi, Jonathana Goodacre, Darka Lukića, Cristine Da Milano, Nielsa Righolta, Dee Vidović i mnogih drugih.

Ilustracije radi, u trodnevnom seminaru “Organizacija kulturnih događanja” polaznici su slušali predavanja Bernarda Faivre d’Arciera, bivšeg direktora festivala u Avignonu, savjetnika za kulturu premijera Francuske, te osnivača francuskog ARTE-a, potom Huga de Greefa, istaknutog kulturnog menadžera i producenta koji je ujedno bio i glavni direktor Europske prijestolnice kulture Bruges 2002. te umjetnički direktor Europske prijestolnice kulture Bruxelles 2000. Na istom su seminaru predavači bili i John Wassel, osnivač Walk the Planka, kompanije koja je svjetski prepoznata u području kazališnog i vizualnog spektakla, potom Sophie Jump čiji su dizajnerski radovi predstavljali  Veliku Britaniju na svakoj izložbi Praškog kvadrijenala svjetskog kazališnog dizajna u razdoblju od 1999. do 2011. Također u Rijeci je kao edukator i predavač boravio i Rainer Kern, predstavnik Mayour of Mannheim, koji je vodio je i proces kandidature Mannheima kao UNESCO-va grada glazbe unutar mreže UNESCO Creative Cities, a koji je ujedno i osnivač, festivalski  i umjetnički direktor najvećeg njemačkog jazz festivala Enjoy Jazz.

Uspostavljena partnerstva s međunarodnim organizacijama

U okviru programa Učionice, Rijeka je kao Europska prijestolnica kulture uspostavila patrnerstvo s budućim prijestolnicama Temišvarom i Novim Sadom i to u kontekstu edukacije „Lab for European project making“ koja je namijenjena kulturnim djelatnicima, posebice kulturnim menadžerima i producentima, koji žele ojačati svoje vještine upravljanja velikim projektima na međunarodnoj razini. Na trećem edukativnom ciklusu “Lab for European project making”, koji je održan u Rijeci, izrađan je i informativno promotivni video koji također možete pogledati na YouTube kanalu Rijeke 2020 EPK.

Osim toga Učionica je uključila Rijeku u međunarodni program suradnje Tandem koji povezuje kulturnjake Europe nudeći im umrežavanje na zajedničkim projektima pružanjem stručne i financijske pomoći.

Također, Učionica je povezala Rijeku s mrežom ITEM – International network for contemporary performing arts koja je održala tjedan intenzivnog treninga u Fužinama na kojem su iskusni predavači podijelili svoja znanja o različitim temama – od interkulturne komunikacije, pregovaranja, financiranja i planiranja, do cenzure, tiska i javnosti.

Učionica priprema Rijeku za 2020. godinu i osvjetljava put budućeg razvoja riječke kulture

S obzirom na teme i sadržaje dosad održanih aktivnosti te broj uključenih građana i kulturnih djelatnika sasvim je izvjesno da program Učionice doprinosi razvoju cjelokupnog kulturnog sektora Rijeke i regije te jača razvoj kreativnih industrija.

Spomenuti edukacijski programi dotaknuli su se raznolikih tema od kojih će značajan dio biti važan u realizaciji Rijeke 2020. – Europske prijestolnice kulture, najvećeg kulturnog projekta u povijesti Hrvatske.

Sam pristup organizaciji i realizaciji edukativnih programa Učionice je izrazito praktičan što je prepoznala struka, polaznici, ali i predavači.  U tom smislu, budući planovi Učionice koji se tiču svojevrsne institucionalizacije djelovanja, nose pozitivnu poruku za budućnost riječke kulture. Ona će se, ako je suditi po Učionici, osnažena stvaranjem educiranih stručnjaka u području kultunog menadžmenta i razvoja kulturnih politika, nastaviti razvijati i u godinama koje slijede veliku i važnu 2020.