Početkom ožujka, u sklopu aktivnosti „Volonteri 50+“ projekta „Rijeka – Zdravi grad”, skupina građanki treće životne dobi krenula je s pripremanjem toplih obroka za korisnike Prihvatilišta za beskućnike „Oaza“. Aktivnost se provodi u suradnji s Udrugom za beskućnike i socijalno ugrožene građane “Oaza”, a nastavit će se svake prve subote u mjesecu sve do lipnja 2018. godine.

Volontiranje u Prihvatilištu za beskućnike „Oaza“ prva je u nizu planiranih akcija u sklopu aktivnosti „Volonteri 50+“, a započelo je uz pripremu toplog obroka te zajednički ručak i druženje grupe umirovljenica i korisnika prihvatilišta. Uz topli obrok, volonterke su korisnike počastile i domaćim kolačima koje su pripremile za tu

Priprema obroka

Obroci se pripremaju u prostoru prihvatilišta

prigodu. Druženju su se priključili dr. Jasenka Duvnjak, djelatnica prihvatilišta te voditelj projekta „Rijeka – Zdravi grad“ Jadran Mandekić. Obroci se pripremaju u prostoru prihvatilišta na temelju pažljivo osmišljenog jelovnika, a u pripremi sudjeluju i sami korisnici. Druženja će se nastaviti sve do lipnja, kada će korisnici prihvatilišta uoči Dana Sv. Vida osmisliti i pripremiti ručak za volonterke.

Aktivnost „Volonteri 50+“ pokrenuta je u okviru projekta „Rijeka – Zdravi grad“ i njegovog prioriteta „Zdravo starenje“, koji je odabran na Konsenzus konferenciji održanoj u rujnu 2017. godine u riječkoj Gradskoj vijećnici. Poticanje volonterstva kod osoba starije životne dobi jedan je od ciljeva u okviru prioriteta, a prilikom planiranja aktivnosti „Volonteri 50+“ naglasak je stavljen na društvenu angažiranost, razmjenu iskustava, dobročinstvo i međugeneracijsku suradnju.