U ožujku, u sklopu aktivnosti „Volonteri 50+“ projekta „Rijeka – Zdravi grad”, skupina građanki treće životne dobi krenula je s pripremom toplih obroka za korisnike Prihvatilišta za beskućnike „Oaza“. Aktivnost se provodi u suradnji s Udrugom za beskućnike i socijalno ugrožene građane „Oaza“.

Program volontiranja u Prihvatilištu „Oaza“ provodi se već drugu godinu za redom, a ove godine je započeo uz pripremu toplog obroka i druženje grupe umirovljenica i korisnika prihvatilišta. Obroci se pripremaju u prostoru prihvatilišta na temelju pažljivo osmišljenog jelovnika, a u pripremi sudjeluju i sami korisnici. Druženju je prisustvovao i voditelj projekta „Rijeka – Zdravi grad“ Jadran Mandekić. Prva etapa ovogodišnjeg projekta trajat će do lipnja 2019 godine, a u Udruzi „Oaza“ volonteri i korisnici zajedno će obilježiti i pojedine značajne datume.

Aktivnost „Volonteri 50+“ pokrenuta je u okviru tematske grupe okupljene oko prioriteta „Zdravo starenje“ projekta „Rijeka – Zdravi grad“. Poticanje volonterstva kod osoba starije životne dobi jedan je od ciljeva u okviru prioriteta, a prilikom planiranja aktivnosti „Volonteri 50+“ naglasak je stavljen na društvenu angažiranost, razmjenu iskustava, dobročinstvo te međugeneracijsku solidarnost i suradnju.