S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je danas Odluku kojom se zabranjuje napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti  COVID-19.

Zabrana iz točke I. ove odluke ne odnosi se na:

 • promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
 • dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
 • izvješćivanje javnosti,
 • stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,
 • iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci iii starijim osobama iii kupnje hrane i osnovnih potrepština,
 • putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne maze se
  obaviti od kuće,
 • žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju sirenja bolesti COVID- 19.

Prilikom ulaska i izlaska s područja mjesta prebivališta i stalnog boravka moraju se poštovati sljedeće mjere:

 • socijalnog distanciranja
 • ne zadržavanja na javnim prostorima
 • posjedovati valjanu propusnicu

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno izabrani liječnik obiteljske medicine i nadležni stožeri civilne zaštite.