Zaklada FIPRO objavila je javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za inovativne poduzetničke projekte s područja Primorsko-goranske županije. Poziv je otvoren je do 29. studenog 2019. godine, a sredstva se dodjeljuju za financiranje prihvatljivih troškova razvoja i komercijalizacije inovacija.

Prihvatljivi troškovi uključuju troškove: izrade ili nabave potrebne opreme, alata i materijala za izradu inovacije; izrade, ispitivanja, usavršavanja prototipa proizvoda ili postupka pružanja usluge; pripreme za izlazak na tržište, promotivnih aktivnosti te aktivnosti ugovaranja i razvoja distributivno prodajnih kanala; certificiranja ili atestiranja proizvoda ili usluga radi izlaska na tržište te pretraživanja stanja tehnike, pripreme i zaštite intelektualnog vlasništva.
Poduzetnicima će biti odobreno financiranje temeljem bodovanja od strane Povjerenstva, a objava rezultata na službenim stranicama Zaklade FIPRO očekuje se do 20. prosinca 2019.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekta Komercijalizacija inovacija organiziran je u suradnji s Primorsko-goranskom županijom. Na raspolaganju je 200.000,00 kn, a pojedinom natjecatelju mogu se dodijeliti sredstva u minimalnom iznosu od 50.000,00 kn te maksimalnom iznosu do 200.000,00 kn.

Javni poziv je objavljen na službenoj web stranici Zaklade FIPRO.

Skip to content