Zakupnici gradskih poslovnih prostora danih na upravljanje Rijeka plusu koji su pogođeni odlukom Stožera civilne zaštite RH o zabrani rada te oni koji rade, ali imaju smanjene prihode, imaju mogućnost oslobađanja ili umanjenja zakupnine.

Sukladno zaključku gradonačelnika, zakupci kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine oslobađanju se od plaćanja ugovorene zakupnine za poslovne prostore Grada Rijeke koji su dani na upravljanje Rijeka plusu, počevši od 1. ožujka 2020. godine, pa do ukidanja mjera zabrane rada.

Gospodarskim subjektima kojima je dozvoljeno obavljanje djelatnosti od 27. travnja neće se obračunavati ugovorena zakupnina za razdoblje od 27. do 30. travnja.

Gospodarskim subjektima kojima nije zabranjeno obavljanje djelatnosti, ali su imali umanjen prihode, odobrit će se umanjenje/oslobađanje od ugovorene zakupnine za poslovne prostore Grada Rijeke koji su dani na upravljanje Rijeka plusu za mjesec ožujak, travanj i svibanj, sukladno kriterijima

  • gospodarskim subjektima s padom prometa od 20-50% odobrit će se umanjenje ugovorene zakupnine za 30%;
  • gospodarskim subjektima s padom prometa od 51-70% odobrit će se umanjenje ugovorene zakupnine za 50%;
  • gospodarskim subjektima s padom prometa od 71% i više odobrit će se 100% umanjenje ugovorene zakupnine.

Iznimno, svim gospodarskim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost za razdoblje od 11. do 31. svibnja 2020. godine, odobrit će se umanjenje zakupnine za 50% (bez potrebe podnošenja posebnog zahtjeva) te za navedeno razdoblje ne mogu ostvariti dodatno pravo na umanjenje / oslobađanje plaćanja zakupnine.

Zahtjev za ostvarenje prava na umanjenje/oslobađanje zakupnine gospodarski subjekti kojima nije zabranjen podnose Rijeka plusu, na za to pripremljenom obrascu zahtjeva i uz prilaganje pratećom vjerodostojne dokumentacijom.

Zahtjevi za ostvarenje prava na umanjenje/oslobađanje zakupnine podnose se zaključno do 15. lipnja 2020. godine.