Udruga Terra i  Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza započele su 1. rujna 2018. godine provedbu projekta Budi Uključen/a, Budi Aktivan/na – Projekt podrške marginaliziranim skupinama kroz informiranje, edukacije i savjetovanje.

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog Socijalnog fonda – Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. Glavni cilj natječaja i projekta je podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina.

Obje udruge od početka svog djelovanja rade s isključenim i marginaliziranim skupinama društva. Projekt se temelji na praćenju svakodnevnih životnih problema i potreba njihovih korisnika te socijalnim potrebama i ekonomskim ograničenjima područja Primorsko-goranske županije.

Podzastupljene skupine izložene su  riziku socijalne i profesionalne marginalizacije i imaju potrebu podrške, ohrabrenja i pomoći kako bi im se pomoglo prevladati teškoće socijalizacije, poboljšala kvaliteta života i uključilo u društvo kao odgovorne ravnopravne građane. Prema posljednjim podacima u Primorsko-goranskoj županiji, u listopadu 2018. bile su evidentirane ukupno 7594 nezaposlene osobe.

Projekt se provodi za korisnike Udruge Terra i Udruge Oaza, kroz dvije osnovne aktivnosti: info pult za pomoć u zapošljavanju i socijalno mentorstvo.

Dinka Serdarević, Ivona Maričić, Dajana Lukač, Dejan Travica

Dinka Serdarević, Ivona Maričić, Dajana Lukač, Dejan Travica

Info pult za pomoć u zapošljavanju obuhvaća aktivnosti pružanja usluga upućivanja korisnika u program, pomoć u pisanju molbi i cv-a, informiranje o slobodnim radnim mjestima, obrazovnim programima, savjetodavne usluge iz područja prava i socijalne zaštite, upućivanje na psihološko savjetovanje i psihoterapiju, korištenje telefona, računala, pisača i skenera za ostvarivanje svojih prava i zapošljavanje, upućivanje na radionice u sklopu projekta, upućivanje u programe prekvalifikacije, doškolovanja ili uključivanju u sustav obrazovanja, individualne konzultacije.

U sklopu Info pulta bit će organizirane edukativne radionice iz različitih područja za unaprjeđenje kompetencija koje doprinose konkurentnosti na tržištu rada: komunikacijske vještine, vještine samoprezentacije, pisanje molbi i CV-a, vježba intervjua za posao, upravljanje osobnim financijama, radionice rješavanja problema, timskog rada i komunikacije kroz igranje uloga, interaktivne radionice s poslodavcima uz simuliranje razgovora za posao.

Specifičnost Info pulta je njegova mobilnost, pa će  zbog velikog broja lokacija na kojima se nalaze korisnici (uz fiksnu lokaciju u Krešimirovoj 12, stručni timovi pružati usluge info centra na još 6 lokacija (3 lokacije nužnog smještaja Grada Rijeke, Drop in centar Udruge Terra, Stambena zajednica za žene beskućnice Udruge Oaza i Prihvatilište za beskućnike Udruge Oaza)

Usluge socijalnog mentorstva usmjerene su na korisnike zajamčene minimalne naknade, a većina korisnika koji zadovoljavaju ovaj uvjet korisnici su nužnog smještaja Grada Rijeke. Kkorisnici socijalnog mentorstva koristit će i usluge info centra za zapošljavanje.

Socijalno mentorstvo je namijenjeno pojedincima kojima prijeti opasnost od marginalizacije ili su već u marginaliziranom položaju u društvu. Uvođenjem socijalnog mentorstva postiže se unaprijeđen individualizirani pristup koji omogućuje samoaktivaciju dugotrajno nezaposlenih korisnika pomoći za uzdržavanje i usmjereno je na osnaživanje korisnika te bolju motivaciju onih koji su najviše marginalizirani i najudaljeniji od tržišta rada usmjeravanjem na njihove sposobnosti i potencijal kojim raspolažu. Za korisnike prava iz sustava socijalne skrbi često se ističe da su siromašni i socijalno isključeni, što znači da imaju mala primanja, niži životni standard, lošije stambene uvjete, što može doprinijeti tome da ti pojedinci češće imaju prekinute socijalne veze, i slabiju političku participaciju. Takve je osobe potrebno osnažiti pojedince za suočavanje i prevladavanje osobnih kriza te im omogućiti priliku za iskazivanje potreba. Stoga je u promicanju socijalnog uključivanja potrebno omogućiti sigurnost zaposlenja, pristup uslugama te povezanost s obitelji, prijateljima, radom i lokalnom zajednicom. Projektom će minimalno biti obuhvaćeno 110 korisnika , ali se očekuje da će broj korisnika koji će biti obuhvaćeni biti znatno veći.

Mjesečno su predviđena dva susreta s korisnicima. Prvi je već održan u prostoru MO Škurinje, a prva radionica na temu upravljanja financijama održana je prije nekoliko dana.

Projekt se provodi do 31.8 .2020., a ukupna vrijednost istog je 1.256.580,91 kn

 

Europski socijalni fond