Od početka mjeseca u Brodogradilištu Viktor Lenac obavljaju se zaštitni radovi na brodu “Galeb”, koje je Grad Rijeka pokrenuo radi očuvanja kulturnog dobra i sprječavanja njegovog daljnjeg propadanja.

Brod su obišli predstavnici Grada Rijeke, koji je u prosincu prošle godine postao privremenim skrbnikom broda te za zaštitne radove iz sredstava spomeničke rente osigurao 500 tisuća kuna.

Brod Galeb je Ministarstvo kulture proglasilo kulturnim dobrom je 10. listopada 2006. godine. Ministarstvo je utvrdilo da je brod “Galeb” ozbiljno ugrožen i da postoji neposredna opasnost da će pojedini dijelovi unutrašnjosti broda biti uništeni, kao i opasnost da brod potone. Stoga je Ministarstvo u lipnju 2007. godine uputilo upozorenje vlasniku, tvrtki PLACID SEA S.A. iz Liberije, da je potrebno poduzeti hitne mjere zaštite kulturnog dobra kako bi se spriječilo njegovo daljnje propadanje, no vlasnik se na upozorenje oglušio.

Vodeći se odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Ministarstvo kulture utvrdilo je da vlasnik broda “Galeb” s njime ne postupa s dužnom pažnjom te stoga prijeti opasnost od oštećivanja i uništenja kulturnog dobra, pa je Poglavarstvo, s obzirom na to da se kulturno dobro nalazi na području grada Rijeke, dužno kulturnom dobru imenovati privremenog skrbnika.

Poglavarstvo je u prosincu 2007. godine privremenim skrbnikom imenovalo Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke, a Grad Rijeka se obvezao za račun i na trošak vlasnika poduzeti mjere zaštite i očuvanja kulturnog dobra. Za provedbu hitnih mjera broda Galeb Grad Rijeka potpisao je ugovor s Brodogradilištem Viktor Lenac, a cijena usluge popravka i održavanja broda “Galeb “iznosi 395.588 kuna, odnosno s PDV-om 482.617,36 kuna.

Brod “Galeb” obišli su gradonačelnik Vojko Obersnel, pročelnica Odjela za kulturu Ivanka Persić i ravnateljica Direkcije za zaštitu spomeničke baštine u istome Odjelu Nikolina Radić Štivić, kao i članovi Poglavarstva Đani Poropat i Bože Mimica.

Prilikom obilaska, gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako se brod nalazi u lošem stanju, propadajući naočigled iz mjeseca u mjesec.
“Nužne radove na sanaciji pokrenuli smo kako bi spriječili prodor vode u potpalublje. No, ukoliko se ne ubrza sudski postupak vezan uz brod, postoji realna opasnost da Galeb završi na dnu mora. Stoga ovom prilikom apeliram da se pokuša ubrzati sudski spor,” kazao je Obersnel.
Ukoliko Grad Rijeka na dražbi postane vlasnikom broda, a nakon čega bi uslijedila izrada opsežne projektne dokumentacije, postoje dvije mogućnosti uređenja “Galeba”. Prema prvom scenariju, Grad Rijeka bi brod Galeb pretvorio u muzej, odnosno prostor s mogućnošću održavanja raznih sastanaka i skupova stalno privezan u riječkoj luci. Prema drugoj verziji, ali samo ukoliko se pronađe strateški parter, brod bi se doveo do plovnog stanja, pa bi se dio godine mogao koristiti za prijevoz turista, a dio godine bi mogao biti privezan u riječkoj luci kao muzej. Bez obzira na to koji se scenarij ostvario, gradonačelnik je naglasio kako preinake broda ne dolaze u obzir, još jednom ističući stav Grada Rijeke da se brod obnovi u skladu s originalnim uređenjem.

Trenutni sanacijskim radovi, kojima će se spriječiti zadržavanje i prodor oborinskih voda, uključuju čišćenje izljeva i izljevnog kanala uz linicu broda, čišćenje i punjenje silikonskim kitom otvorenih šavova elemenata konstrukcije na mjestima prodora vertikalnih stijena kroz palube, prekrivanje posušene palube smjesom betona u kojem su zamiješana poliuretanska vlakna, postavljanje podvostručenja iz pocinčanog lima na ventilacijskom kanalu u razini palube i prikupljanje namještaja i ostale pokretne opreme u suhu prostoriju na brodu, a sve u skladu s pribavljenim rješenjem – prethodnim odobrenjem Konzervatorskog odjela u Rijeci koji djeluje u sklopu Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture.