U Gradskoj vijećnici održana je završna konferencija projekta “RInkluzija – riječki model podrške učenicima s teškoćama”, putem kojeg je ove školske godine 44 pomoćnika u nastavi tijekom radilo s 48 djece s teškoćama u osnovnim školama Grada Rijeke. Nositelj projekta je Grad Rijeka, a sredstva za projekt vrijedan 1,8 milijuna kuna osigurana su iz fondova EU.

Projekt “RInkluzija” usmjeren je učenicima s teškoćama u razvoju čime se povećava socijalna uključenost i olakšava integracija učenika u školama Grada Rijeke. Nositelj projekta je Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo uz partnere u provedbi, Centar za odgoj i obrazovanje i Hrvatski zavod za zapošljavanje, podružnica Rijeka.

U riRinkluzija završna konferencijaječkim osnovnim školama trenutno je integrirano 544 učenika s teškoćama u redovan odgojno obrazovni sustav. Neki od tih učenika pored savladavanja nastavnog programa imaju i niz drugih potreba koje nastavnik nije uvijek u mogućnosti zadovoljiti. Ovim projektom učenicima je osiguran pomoćnik u nastavi, čime se doprinijelo kvaliteti integracije u razredu. Pomoćnik u sklopu ovog projekta predstavlja neposrednu potporu učeniku, a posredno potporu učitelju te ostalim učenicima u razredu, no pritom nije zamjena za druge oblike pomoći.

 

Ovim projektom djeluje se na dvije ciljane skupine: primarno su to učenici s teškoćama, no tu su i nezaposlene osobe registrirane na tržištu rada. Kroz angažiranje pomoćnika u sklopu ovog projekta utječe se na povećanje zaposlenosti u našem gradu. Posebice se to odnosi na stručnjake iz područja odgoja i obrazovanja.

GradonačelniVojko Obersnel govori na Rinkluzija završnoj konferencijik Vojko Obersnel rekao je kako Grad Rijeka unatoč nepostojanju zakonske regulative u području obrazovanja učenika s teškoćama već šest godina provodi projekt “Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenicima s teškoćama”.
“Svjesni smo činjenice da u redovnom nastavnom procesu, nastavnici nisu u mogućnosti posebno se posvetiti djeci kojoj je pomoć potrebna i upravo zbog toga su asistenti u nastavi potrebni. Pomoćnik u nastavi predstavlja neposrednu potporu učeniku, a posrednu učitelju i ostalim učenicima u razredu,” rekao je gradonačelnik.

Voditeljica projekta Marija Japundža Broznić istaknula je kako je Rijeka još 2009. godine prepoznala potrebu asistenta u nastavi, te kao jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave izdvajala sredstva za rad pomoćnika u nastavi. Od tada Grad Rijeka kontinuirano izdvaja sredstva za rad pomoćnika, te se iz godine u godinu taj broj stalno povećava.

Rinkuluzija Završna konferencija

Uz 44 asistenta u nastavi čiji se rad financira kroz projekt Rinkluzija, Grad Rijeka izdvaja dodatna sredstva za rad još 12 pomoćnika u nastavi tako da ih u riječkim osnovnim školama radi ukupno 56. Tako je u sedam godina iz proračuna Grada Rijeke izdvojeno ukupno 4.100.000,00 kuna za rad pomoćnika u nastavi.

U sklopu završne konferencije svoje impresije iznijeli su asistenti, roditelji, djeca te stručni suradnici uključeni u projekt, a prof.dr.sc. Ljiljana Igrić održala je predavanje o inkluzivnom obrazovanju. Riječ je o renomiranoj profesorici koja je cijeli svoj radni vijek provela na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu.

Projekt “Rinkluzija – riječki model podrške učenicima s teškoćama” se provodi od kolovoza 2014. godine i traje do kraja lipnja 2015. godine.