Odsjek darivatelja krvi Gradskog društva Crvenog križa Rijeka i aktivi darivatelja krvi Drenova i Škurinje organiziraju akciju darivanja krvi u srijedu 14. veljače 2018. godine u vremenu od 15 do 18 sati. Akcija će se održati u prostoru MO Drenova, Cvetkov trg 1.

Besplatni telefon za darivatelje: 0800 200 221