Josip Kukuljan (MOST) uputio je direktoru Rijeka plusa Željku Smojveru pohvalu da je uložio trud kako bi tržnice dobile novi izgled i kako bi radni uvjeti bili bolji na radost mnogim Riječanima. Zanima ga strateški razlog određivanja cijene na tržnicama. Zbog čega je plaćanje jednokratne naknade za zakup kamenog stola 30%jeftinije od plaćanja ugovorenog zakupa za cijelu godinu.

Željko Smojver je odgovorio kako je Brajda zona koja je dugo vremena bila na neki način zanemarena. Preuzimanjem koncesije nad tržnicama stekli se uvjeti za aktualizaciju tržnice Brajda pa su određene stimulativne cijene za popunjavanje praznih prostora tržnice Brajda. Govori se o dvije stvari. Dnevni zakup je sporadična prodaja na tržnici i zakupac nema zakupljen određeni stol.  Cijene zakupa se određuju temeljem natječaja.  Tijekom pripreme natječaja, postojeći zakupcu su tražili da cijene zakupa koji su iz licitirali u ranijem periodu ostanu iste. Takva se odluka sprovela za petogodišnji rok zakupa, za sve tržnice, kako  za otvorene tako i za zatvorene prostore.

Josip Kukuljan je komentirao kako bi bilo bolje imati što više cjelogodišnjeg zakupa jer bi tako imali stalni prihod. Traži pisani odgovor.

Zvonimir Peranić (MOST) je kazao kako je iz medija doznao da je u najavi predstavljanja projekta EPK 2020 u Beogradu publika dovedena u zabludu objavljivanjem netočnih informacija. Najavljena je izložba Izložba Foodbal and Fashion, kojoj je autor jedan od navijača Rijeke, ujedno jedan od osnivača Armade. Navedena osoba doživjela je nakon toga niz prijetnji i neugodnosti, nakon čega je tekst povučen i objavljen u drugom tekstu uz niz isprika. Pitao je direktoricu TD EPK 2020 Eminu Višnić tko su autori tog teksta, kakvi su postupci provedeni prema autorima i kakav je stav Emine Višnić u vezi odgovornosti u ovom slučaju.

Emina Višnić je odgovorila kako je došlo do pogreške osoba koje su sudjelovale u pripremi koje su nenamjerno napravile omašku. Tekst je ispravljen a EPK 2020 službeno se ispričala pogođenoj osobi.

Zvonimir Peranić (MOST) je replicirao kako je zanimljivo što Emina Višnić nije rekla imena osoba koje su drugu osobu izložili uznemiravanjima i neugodnostima i pitao je li se Emina Višnić osobno ispričala.

Vedran Sabljak (Hrvatski laburisti – stranka rada) je kazao kako je poznata činjenica da sutkinja trgovačkog suda danas donosi odluku o stečaju 3. maja i to će značiti likvidaciju tvrtke. 1100 radnika će završiti na ulici i neće naći posao drugdje. Pitao je je li napravljena projekcija kakav učinak bi gubitak tih radnih mjesta kroz poreze i prireze imao na proračun Grada Rijeke, i da li se, u slučaju da je takva projekcija rađena, uzimalo u obzir i dobavljače i kooperante.

Gradonačelnik Obersnel  je odgovorio kako je teško je odgovoriti na to pitanje jer Grad kao lokalna samouprava nema pristupa bazi Porezne uprave. Radili smo neke vrlo općenite računice na temelju podataka iz završnih računa 2017., uz prosječnu plaću i pretpostavku da svi djelatnici žive u Rijeci. Manjak se predviđa u iznosu od sedam milijuna kuna, taj je iznos nešto manji jer svi radnici 3. maja ne žive u Rijeci, ali ipak nije beznačajan. Dodamo li tome gubitak komunalne naknade i naknade za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 3. mil kuna, dolazimo do nekih 8 i više milijuna kuna. Osim što ćemo izgubiti prihode porast će nam i rashodi kroz socijalne programe. Spremni smo odraditi dio koji se od nas očekuje u kontekstu pojačanog korištenja socijalnog programa. Nadam ipak da će Vlada odlučiti da ide u program restrukturiranja što će jamčiti opstanak 3. maja, jer se upravo danas

istovremeno održava i sjednica Vlade na tu temu, što nije slučajno. Ne znam što će sutkinja predložiti, ali znam što bih ja napravio jer puno ovisi o stavu Vlade. Ja bih prolongirao stečaj dok se Vlada ne izjasni što će biti s grupom Uljanik a time i s 3. majem, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Ana Trošelj (PGS)  je kazala kako njeno pitanje nije od životne važnosti ali zanima građane, a odnosi se na obnovu broda Galeb. Znamo razloge zbog kojih je poništen prvi natječaj, pitala je hoće li se ići u novi natječaj i hoće li Galeb biti mjesto događanja 2020.godine u sklopu EPK 2020.

Gradonačelnik Obersnel  je odgovorio kako ti planovi i dalje stoje i Galeb će biti spreman u 2020. Rok će biti malo pomaknut,  ali negdje do početka ljeta 2020 biti u funkciji. To je obveza koja se mora izvršiti i za koju su dobili novce za valorizaciju štićene kulturne baštine, odnosno za Uređenje Palače šećerane i za brod Galeb. Završava se novi troškovnik, koji mora biti usuglašen s konzervatorima jer je brod zaštićen kao kulturno dobro, a svoju suglasnost prije samog natječaja mora dati i hrvatski registar brodova i Središnja država agencija za upravljanje Europskim sredstvima. Vjeruj ada bi u relativno kratkom roku natječaj mogao biti pušten u javnu raspravu, a nakon toga i objavljen u smislu prijava zainteresiranih ponuditelja.

Josip Ostrogović (HDZ) kazao je kako je već ranije iznosio činjenice da su riječki sportski klubovi u ogromnim problemima. ŽRK Zamet istupio je iz prve lige uz opravdanje da im je jeftinije da istupe nego stvaraju gubitke, a i KK Kvarner 2010 je istupio iz Druge lige. Nedopustivo da Grad Rijeka nema na sjednici Gradskog vijeća odluku o Planu raspodjele sredstava po klubovima. Trebao ju je donijeti Riječki sportski savez i uputiti na suglasnost Gradskom vijeću, kako bi mogla postati pravna osnova za isplatu sredstava. Ako Plan raspodjele bude usvojen u travnju, prva isplata bit će tek u svibnju. Pitao je zašto odluka o davanju suglasnosti na raspored sredstava po sportovima nije bila na sjednici GV.

Gradonačelnik Obersnel  je odgovorio kako se djelomično slaže s time da su neki klubovi su problemima, ali ima i onih koji nisu u problemima. Ponovio je kako su Sportski klubovi udruge građana koje same biraju svoje rukovodstvo. Nama se događa da svakih nekoliko godina spašavamo klubove zbog dugova prethodnih uprava, koje su potrošile sredstva i onda bez ikakvih problema napuštale klubove sa 500, 600 tisuća kuna gubitaka. Podsjetio je kako je i Košarkaški klub Kvarner na ovaj ili onaj način dobio 900.000 kuna iz gradskog proračuna. Klubovi se ne mogu i ne smiju oslanjati na sredstva iz proračuna. Sredstva proračuna prvenstveno su namijenjena programima bavljenja sporta mladih, a dio sredstava namijenjen je za plaćanje troškova objekata kako bi ih svi sportaši mogli besplatno koristiti, što nije slučaj u drugim gradovima.

Što se Plana raspodjele sredstava po klubovima tiče, Obersnel je kazao kako Udruge biraju rukovodstvo i predstavnici klubova čine skupštinu Riječkog sportskog saveza koja treba usvojiti taj Plan. Čim dobijemo taj prijedlog on ide na sjednicu Gradskog vijeća, a zašto ga nismo dobili do sada to morate pitati te iste predstavnike tih istih klubova, rekao je gradonačelnik.

Predrag Miletić (RI): postavio je pitanje vezano uz 360 obljetnicu dodjele gradskog grba. Zanima ga hoće li grad 6. lipnja obilježiti taj događaj, na skroman ali dostajan način.

Gradonačelnik Obersnel  je odgovorio kako će se taj dan obilježiti jer se ipak radi i službenom grbu grada Rijeke.

Ivona Milinović (HDZ) komentirala je nezakonito zapošljavanje Valerija Jurešića u Županiji koje je ministarstvo poništilo. Tek 2018. g. Jurešić je trajno razriješen dužnosti ali je županiji nanesena velika šteta. Jedna od članica Povjerenstva koje je biralo Valerija Jurešića bila je SDP-ova članica Gordana Radošević koja je nakon toga zaposlena kao viša unutarnja revizorica u Gradu Rijeci. Zanima ju da li je gradonačelnik znao da je nezakonito zaposlila Valerija Jurešića.

Gradonačelnik Obersnel  je odgovorio kako je pitanje primjerenije za sjednicu Županije te dodao kako nije znao ali ne vjeruje da bi to utjecalo na odluku o zapošljavanju je Radošević ima  sve kvalifikacije za to radno mjesto.

Dobrica Rončević (HDZ) je kazao kako nije tajna da su stanje čistoće grada i pružanje i kvaliteta usluge odvoza smeća meta kritike građana. MO Sv. Nikola dao je dokumentiranu primjedbu. Prošle godine cijena odvoza smeća porasla je za preko 100 posto. Svjedoci smo da se time nije nikako poboljšala cijena usluge pa ga zanima da li je cijena ispoštovana boljim pružanjem usluge. Ne odvozi se dovoljno često koliko je predviđeno, kraj kontejnera se odlaže smeće, a zelene površine loše neodržavane. Grad Rijeka nema način na koji se može napraviti objektivnu procjena jer je Grad kao osnivač u sukobu interesa. Pitao je kakav mehanizam arbitriranja se može iskoristiti jer postoji sumnja da primjedbe na kvalitetu usluge ne nalaze nikakav odgovor. Inzistira na odgovoru kojim mehanizmom se može izvršiti arbitraža potencijalno primjerenih optužbi.

Gradonačelnik Obersnel  je odgovorio kako je teško je govoriti o nečemu što ima subjektivni i objektivni dojam. Vrlo je teško utvrditi precizne pokazatelje je li do gomilanja smeća uz kontejnere došlo zbog neredovitog odvoženja ili neodgovornog ponašanja pojedinaca i odlaganja kraj kontejnera. Vrlo često se kraj kontejnera odlaže i nekomunalni otpad. Dio primjedbi je vjerojatno opravdan. Problemi se povremeno pojave ali ne vjeruje da se smeće ne odvozi u ugovorenim rokovima. U posljednjih desetak godina puno se toga promijenilo, postavljeni su kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada, sve bez korekcija ugovornih odnosa. Prošle je godine predložio povećanje komunalne naknade tako da se dio sredstava usmjeri Čistoći za bolje održavanje čistoće javnih površina, ali ta odluke nije bila prihvaćena. Dodao je kako se 100 % povećanje odnosi samo na iznos koji Čistoća plaća EKO plusu za zbrinjavanje otpada.

Filipa Capan (HDZ) je kazala kako su Startup inkubatori od osnivanja 2013.g. osmišljeni kao poticaj samozapošljavanju. Zanima ju koliko je od osnivanja Startupova rezultiralo zapošljavanjem, te samozapošljavanjem i koliko tih novih subjekata ima sjedište u gradu Rijeci.

Gradonačelnik Obersnel  je kazao kako načelno zna da je dosta tvrtki osnovano nakon perioda inkubiranja i da je bilo samozapošljavanja, pa će dati pisani odgovor.

Damir Popov  (HDZ) je kazao kako je 19. 03. 2019. u Gradskoj vijećnici održan znanstveni skup 300 g. proglašenja Rijeke slobodnom lukom. Drži da to nije bio samo znanstveni skup već politička promocija Udruge slobodne država Rijeka, članice udruge koja promovira odvajanje od matičnih država i samoodređenje. Do 19 ožujka  nismo znali  zašto se u službeni protokol uključila i fondacija koja promovira ideju odvajanja od matičnih država. Da li je kao organizator odobrio Danku Švoriniću  da se predstavlja u ime Gradskog vijeća, kao što ste mu je dopustio postavljanje povijesne zastave.

Gradonačelnik Obersnel  je kazao kako ne zna od otkud vijećniku Popovu ideja da on daje odobrenje da netko predstavlja Gradsko vijeće. Da li je Danko Švorinić bio u ime Gradskog vijeća ili nije, da li mu je predsjednik Gradskog vijeća to dopustio ili je to novinar izmislio, ne zna. Demokracija podrazumijeva da postoje i takve udruge. Za nas su organizatori bili udruga Udruga Slobodna država Rijeke i Muzej grada Rijeke, a koga su oni pozvali da im se pridruži to je njihova briga i ne vidi problem.

Popov je dodao kako smo svjedoci događanja u Europi gdje se događaju stvari vezane uz samoodređenje, traži pisani odgovor.

Duško Milovanović (SDP)  postavio je pitanje vezano uz gospodarenje otpadom i najavu da se u Mihaćevoj dragi napravi sortirnica otpada. Kako je to stvorilo određeno nerazumijevanje građana moli što detaljniji odgovor.

Gradonačelnik Obersnel  je odgovorio kako na području Mihačeve drage postoji reciklažno dvorište. Nema nikakvog straha da bi ta sortirnica uzrokovala stanarima probleme. Tamo ne ide preostali komunalni otpad iz zelenih kanti. Imamo kontejnere za papir, staklo, tetrapak, plastiku i metal. Upravo ta treća komponenta metal, plastika tetrapak će se tamo  razdvajati kako bi se prodavale na tržištu sekundarnih sirovina. Investicija je vrijedna preko 20 mil kuna. Čeka se natječaj Ministarstva  zaštite okoliša kojim bi se iz EU sredstava osigurali novci za upravo ovakve projekte. Realizacijom tog projekta Čistoća će moći direktno prodavati one sirovine koje su atraktivne na tržištu.

Hrvoje Burić (BURA)  postavio je pitanje što ako se danas na trgovačkom sudu donese odluka o stečaju 3. maja. Što će biti s dugom za komunalnu naknaduu od 20 mil kuna koju će Grad izgubiti, na što je upozoravao još u 9 mjesecu prošle godine. Kako će se nadoknaditi tih 20 milijuna kuna.

Gradonačelnik Obersnel  je kazao kako vijećnik Burić inzistira na radikalnoj naplati komunalne naknade, premda je račun 3. maja blokiran već više od 120 dana i na njemu nema ništa. Potraživanje Grada ući će u stečajnu masu, kao i potraživanja svih dobavljača. Stečajni upravitelj će od prodaje preostale imovine pokušati namiriti sve vjerovnike pa tako i Grad Rijeku. Gradonačelnik je dodao kako bi se on i odrekao tog novca samo da 3. maj opstane.

Hrvoje Burić je replicirao kako nije riječ samo o 20 mil komunalne naknade nego i 16 milijuna Reiffeisen Consultnigu za Preluk koje je Obersnel bacio u bezdan, to su po njemu sredstva u visini 36 milijuna kuna dovoljna za dva vrtića za 300 neupisane djece, što pokazuje kako je Obersnel nesposoban.

Aleksandar Bulog (SDP) je  komentirao informaciju o vrijednim projektima zdravstvene skrbi za koje su potpisani ugovori s ustanovama, pa ga zanima o čemu se točno radi.

Gradonačelnik Obersnel  je kazao kako je to uobičajena aktivnost sufinanciranja projekata ustanova koje nude određene standarde iznad  državnog prosjeka za što se izdvaja nešto više od 5 milijuna kuna. Riječ je o iznosu koji je  u proteklih 5 godina manje-više sličan, što uz 3 milijuna kuna godišnje za zdravstvene programe udruga iznosi preko 40 milijuna kuna. Zna da se tu nalazi Dom zdravlja, program Savjetovališta za djecu, Mobilni palijativni timovi, Hospicij kao zajednički projekt Grada , Nadbiskupije i Županije, NZJZ, Narodni zdravstveni list, mjerenje koncentracije peludi u zraku, tečajevi pripreme trudnica u KBC-u, rehabilitacija za starije osobe doktora Batinića, programi Doma umirovljenika, klubovi umirovljenika, Sveučilište program cjeloživotnog učenja, Pučka kuhinja. idr.

Tamara Martinčić (SDP)  je pitala kako napreduju radovi na Ciglenoj zgradi. To je novi koncept i prva takva kuća u Hrvatskoj, Što će točno biti i kakve će sadržaje nuditi.

Gradonačelnik Obersnel  je kazao kako se radi o jedinstvenom projektu kakav do sada nije realiziran u RH i sastavni je dio EPK 2020 i ostat će funkcionirati nakon EPK. U njemu će djelovati tri ustanove, Gradska knjižnica, koja će tamo preselit Stribor, Kazalište lutaka i Art kino. Imat će dvoranu za preko stotinu djece. Ideja je da djeca ne budu pasivni promatrači onog što im je netko pripremio već će se tamo educirati kako se rade video filmovi, kako koristiti 3D printer u proizvodnji elemenata. Bit će to interaktivni prostor u kojem će djeca naučiti i sama nešto činiti. Na krovu će biti mali amfiteatar za male predstave i edukacije i gdje će djeca moći boraviti s roditeljima, od beba do djece do 12 godina. Cijeli projekt težak je oko 42 milijuna kuna. Radovi su počeli i bit će gotovi do sredine iduće godine.

Petra Karanikić (SDP) postavila je pitanje o objavljenom promotivnom spotu EPK – tražiula je malo više detalja o spotu i daljnjim planovima

Gradonačelnik Obersnel  je kazao kako je spot nastao u kontekstu promocije rijeke kao EPK u zemlji i inozemstvu i rezultat je potpore koju ovaj projekt ima od Vlade. Dio novaca koje je Vlada namijenila ide izravno iz proračuna Vlade, a dio iz institucija, pa je tako Hrvatske turističke zajednica osigurala novce za produkciju filma čiji je nositelj TZ grada Rijeke. Objavljen je natječaj na kojem je odabran scenarij i redatelj Dalibor Matanić i film je snimljen u Rijeci. Nekome se sviđa, a nekome ne, ali nikoga ne ostavlja ravnodušnim. O filmu se govori, o filmu se piše, i do sada 70.000 pregleda. Ideja je bila da se o filmu govori i priča jer bez obzira kako se govori i piše spominje se Rijeku. Film ostvario ono što je bila intencija da se kroz priču o filmu spominje Rijeka kao EPK. Zahvalio Glavnom uredu HTZ na pomoći

Sandro Vizler (HNS) je kazao kako se dolaskom proljeća Riječani sve više šeću po Molo Longu na kojem još uvijek nema adekvatnog sanitarnog čvora. Kako napreduju razgovori sa Lučkom upravom po tom pitanju?.

Gradonačelnik Obersnel  je kazao kako je Lučka uprava pred više od tri godine objavila natječaj za davanje u koncesiju prostora koji je koristila Dezinsekcija. Javila se jedino tvrtka Rijeka sport. Nakon godinu dana čekanja natječaj je poništen. Ideja je bila napraviti manji ugostiteljski objekt sa sanitarnim čvorovima i prostor za jedriličarski klub. Lučka uprava ponovno priprema natječaj za taj prostor, a ne zna kako će izgledati njegova namjena sada. Nije siguran da će u velikom investicijskom ciklusu, vezanom uz EPK Grad Rijeka imati novac za uređenje tog prostora.

Skip to content