Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika na području gradova Rijeke, Kastva, Kraljevice i Opatije te općina Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga i Viškovo, koje čine Urbanu aglomeraciju Rijeka, pokazala je da je su poduzetnici na razini Urbane aglomeracije Rijeka, u 2014. godini ostvarili ukupne prihode u iznosu od 22,5 milijardi kuna i njihov udio u ukupnim prihodima poduzetnika primorsko-goranske županije iznosi 69,6%.

Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika na području 10 gradova i općina (gradovi rijeka, Kastav, Kraljevica i Opatija te općine Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga i Viškovo), koje čine Urbanu aglomeraciju Rijeka, pokazala je da je u 2014. godini na tome području bilo 6.365 poduzetnika, sa 40.000 zaposlenih, što je prosječno 6,3 zaposlenih po poduzetniku. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika sa područja grada Rijeke (4.291), a najmanji je broj poduzetnika u općini Klana (32). Poduzetnici na razini Urbane aglomeracije Rijeka, u 2014. godini ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 22,5 milijardi kuna i njihov udio u ukupnim prihodima poduzetnika primorsko-goranske županije iznosi 69,6%. Ovom su rezultatu najviše pridonijeli poduzetnici grada Rijeke sa 74,9% (16,9 milijarda kuna) udjela u ukupnim prihodima Urbane Aglomeracije rijeke te poduzetnici gradova Opatije (7,9%) i Kastva (7,2%).

Prosječna mjesečna neto plaća obračunana kod poduzetnika Urbane aglomeracije Rijeke u 2014. godini iznosila je 4.663 kuna, odnosno 0,2% više u odnosu na prethodnu godinu te 0,4% više od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika u Primorsko-goranskoj županiji (4.646 kuna). Najveća prosječna mjesečna neto plaća obračunana je kod poduzetnika u gradu Opatiji (4.998 kuna), a najniža kod poduzetnika u općini Mošćenička draga (3.426 kuna). za usporedbu, prosječna mjesečna obračunana neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH u 2014. godini iznosila je 4.878 kuna.

Vezano uz sve navedene podatke, treba napomenuti da FINA uzima u obzir samo podatke prema sjedištu trgovačkih društava, a što znači da u navedeno nisu uključeni podaci o svim tvrtkama koje posluju na području Urbane aglomeracije Rijeka. Također, sukladno metodologiji FINA-e, navedeni podaci ne uključuju državne tvrtke niti institucije, a niti obrtnike.

Izvor: fina.hr

(I.N.)