Na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke koja je održana, 27. veljače 2018. godine, donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2018. godine, donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok.

Odluka je objavljena u “Službenim novinama Grada Rijeke” broj 4/18 od 2. ožujka 2018.

 

Skip to content