Od 16. kolovoza do 16. rujna 2022. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke organizira akciju zaprimanja zahtjeva građana Rijeke za novčanu pomoć redovitom učeniku srednje škole ili studentu u 2022./2023. godini u sklopu Socijalnog programa Grada Rijeke.

Zahtjevi se uz prateću dokumentaciju podnose radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4. i 5.

Jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1 000 kn.

Jednokratnu pomoć može ostvariti redoviti učenik srednje škole/student iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka,  učenik/student koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili učenik/student – dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Dokumentacija za dokazivanje uvjeta:

  • osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (original na uvid) i učenika/studenta (ako je različito od podnositelja) (preslika)
  • potvrda o redovitom školovanju učenika srednje škole/studenta (preslika)
  • broj bankovnog tekućeg ili zaštićenog računa

i

  • rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i  potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)

ili

  • rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava djeteta na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)

ili

  • potvrda nadležnog tijela o statusu člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (preslika).