Otvoreni natječaj za male potpore Ureda Grada otvoren je cijelu godinu, odnosno do iskorištenja planiranih sredstava u Proračunu, a predviđa jednokratno dodjeljivanje financijskih sredstava do iznosa od 5.000,00 kuna neprofitnim organizacijama.

Navedenim natječajem financirat/sufinancirat će se aktivnosti i projekti neprofitnih organizacija iz sljedećih područja :

 1. Mladi – aktivnosti iz područja osnaživanja mladih za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici odnosno aktivnosti mladih za mlade;
 2. Volonterstvo – aktivnosti vezane uz razvoj i promicanje volonterstva;
 3. Međunarodna suradnja – promotivne aktivnosti unapređenja međunarodne suradnje Grada Rijeke;

Za Otvoreni natječaj planirana su u 2020. godini financijska sredstva za cca 35 potpora u sveukupnom iznosu od 120.000,00 kuna. Natječaj će biti otvoren od 14. veljače do zaključno 1. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja planiranih sredstava.

Osnovna mjerila za financiranje/sufinanciranje temeljem Otvorenog natječaja su sljedeća:

 1. neprofitna organizacija mora biti upisana u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija (RNO),
 2. neprofitna organizacija djeluje na području grada Rijeke najmanje jednu godinu do trenutka objave Otvorenog natječaja,
 3. neprofitna organizacija mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje je predmet financiranja,
 4. neprofitna organizacija mora uredno ispuniti obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju iz proračuna Grada Rijeke.

Na Otvoreni natječaj ne može se prijaviti neprofitna organizacija kojoj su odobrena sredstva temeljem Otvorenog natječaja u prethodne tri godine, a nisu ispunili svoje ugovorne obveze prema Gradu Rijeci.

Osnovni kriteriji za financiranje/sufinanciranje su:

 1. prijava se odnosi na financiranje/sufinanciranje aktivnosti/projekta iz jednog od prioritetnih područja
 2. kvaliteta dosadašnjeg rada, te iskustvo u provođenju aktivnosti/projekta prijavitelja
 3. realan odnos troškova i očekivanih rezultata aktivnosti/projekta
 4. udio volonterskog angažmana u provođenju prijavljenih aktivnosti/projekta.

Na temelju članka 24. Pravilnika o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18, u daljnjem tekstu: Pravilnik) predlaže se imenovati Povjerenstvo za procjenu prijava na Otvoreni natječaj u sljedećem sastavu:

 • Maja Tatalović, za predsjednicu,
 • Barbara Gaćina, za članicu,
 • Sara Radić, za članicu.

Odluku o dodjeli sredstava donosi gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva.

Prijava na Otvoreni natječaj može se podnijeti e-mailom na otvoreni_natjecaj@rijeka.hr ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Ured Grada, Korzo 16, 51 000 Rijeka ili Grad Rijeka – Pisarnica, Titov trg 3, 51000 Rijeka,  s napomenom: Otvoreni natječaj za male potpore.

Obrazac za prijavu te dodatne informacije dostupne su zainteresiranim neprofitnim organizacijama na web stranici Grada Rijeke i u Ri-info.

O rezultatima prijave na Otvoreni natječaj prijavitelj će biti obaviješten najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave te u slučaju odobrenja donatorskih sredstava s prijaviteljem će Ured Grada zaključiti ugovor o sufinanciranju i to u roku od 30 dana od dana odobrenja donatorskih sredstava.

Obrazac prijave na Otvoreni natječaj za 2020. godinu i Upute nalaze se u prilogu.

Skip to content