Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel uputio je apel građanima da poštuju novodonesene epidemiološke mjere za područje Primorsko-goranske županije te najavio nastavak mjera pomoći poduzetnicima i udrugama u otežanim uvjetima poslovanja uzrokovanim pandemijom koronavirusa.

Gradonačelnik Obersnel osvrnuo se na uvođenje strožih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije za razdoblje od 12. do 26. travnja, koje između ostalog nalažu zabranu svih javnih događanja i okupljanja, obustavu rada trgovina odjeće i obuće, ograničenje radnog vremena ostalih trgovina do 19 sati, kao i rada na terasama ugostiteljskih objekata.

„Koliko će mjere polučiti rezultate, vidjet ćemo u narednih dva tjedna, ali vjerojatno nije bilo druge mogućnosti da se pokuša spriječiti daljnje širenje pandemije, pogotovo uvažavajući činjenicu da su zdravstveni kapaciteti blizu svojih maksimalnih potencijala i daljnje širenje i da bi povećanje broja oboljelih, kao i onih koji traže hospitalizaciju dovelo do dodatnih problema. Nemam drugo nego apelirati na sve građane da vode računa o sebi, jer vodeći računa o sebi vode računa i o svojoj obiteljima, svojim kolegama na poslu i cijeloj zajednici“, poručio je gradonačelnik Obersnel.

Ocijenjeno da nema potrebe za prelaskom nižih razreda osnovnih škola na online nastavu

Epidemiološke mjere odnose se i na odvijanje nastave u školama. Primorsko-goranska županija donijela je odluku da sve škole kojima je osnivač od 12. do 16. travnja prelaze na online nastavu, dok je Stožer civilne zaštite Grada Rijeke odlučio da viši razredi osnovnih škola u Rijeci pređu na online nastavu, dok učenici od 1. do 4. razreda nastavljaju s nastavom u školi.

„Stožer civilne zaštite Grada Rijeke u suradnji s epidemiološkom i pedagoškom strukom je zauzeo stav da niži razredi osnovnih škola imaju nastavu u školi, odnosno da nema potrebe za kompletnim prelaskom na online nastavu za djecu u osnovnim školama grada Rijeke. Na tu varijantu smo se odlučili vodeći računa o epidemiološkom situaciji, odnosno da među djecom tog uzrasta, kao i među djecom predškolskog uzrasta i među odgajateljima, ima zanemariv broj oboljelih, a da prelazak nižih razreda na online nastavu izaziva veliki problem za većinu roditelja koji rade“, pojasnio je gradonačelnik Obersnel.

Stožer civilne zaštite Grada Rijeke će pratiti epidemiološku situaciju i, bude li potrebno, predložiti drugačije mjere u osnovnim školama i dječjim vrtićima, a ravnatelji imaju mogućnost sami donijeti odluku o obustavi rada, odnosno prelasku na online nastavu ukoliko smatraju da za to ima opravdanja.

Epidemija koronavirusa glavna tema gradonačelnikovog kolegija

Epidemija koronavirusa glavna tema gradonačelnikovog kolegija

Nastavak mjere umanjenja zakupnine gradskih prostora, novim poduzetnicima paušalno smanjenje

S obzirom na situaciju s epidemijom koronavirusa, gradonačelnik je donio odluku o nastavku mjera pomoći poduzetnicima i udrugama u otežanim uvjetima poslovanja, uvodeći jednu novu mjeru.

Nastavljaju se mjere umanjenja zakupnine za gradske poslovne prostore. Tako poduzetnici koji su u zakupu gradskih poslovnih prostora te površina javne namjene za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta, a nije im odlukom nacionalnog stožera civilne zaštite obustavljen rad, mogu podnijeti zahtjev za umanjenje plaćanja zakupnine ili naknade za ožujak i travanj.

Kao što je to bio slučaj i ranije, zakupnicima s padom prometa od 40 do 60% odobrit će se umanjenje zakupnine za 30%, a onima sa padom prometa od 60,01 do 100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%. Kao i do sada, zahtjevi će se podnositi online uz dostavu potrebne dokumentacije, sve pečatirano i potpisano od strane zakupnika. Zahtjevi za umanjenje zakupnine za ožujak podnosit će se od 17. do 25. travnja, a za travanj od 20. do 30. svibnja.

Referentno razdoblje za dokaz pada pometa utvrđuje se mjesečno na način da se promet za mjesec ožujak i travanj 2021. godine za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine uspoređuje s veljačom 2020. godine, mjesecu koji prethodi pandemiji corona virusa. Iznimno, zakupnici koji svoju djelatnost nisu obavljali u veljači 2020. godine, dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u listopadu 2020. godine.

No, određeni broj zakupnika s obavljanjem djelatnosti započeo je od studenog protekle godine do kraja ožujka ne mogu dostaviti podatke koji bi se koristili kao usporedni podaci za utvrđivanje pada prometa. Stoga se predlaže uvođenje nove mjere, odnosno da se zakupnicima koji su započeli sa obavljanjem djelatnosti u studenom ili prosincu 2020., odnosno u siječnju, veljači ili ožujku 2021. godine odobri umanjenje zakupnine za ožujak 2021. godine u 20%-tnom iznosu bez podnošenja zahtjeva. Jednako tako, ako će netko započeti s poslovanjem u travnju 2021. godine, odobrit će mu se umanjenje zakupnine za travanj 2021. godine u 20%-tnom iznosu bez podnošenja zahtjeva.

Nastavak mjera pomoći neprofitnim članskim organizacijama

Zakupnicima kojima je odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljena djelatnost, a imaju status neprofitnih članskih organizacija, što znači da ne mogu ostvariti pravo na pomoć Vlade RH za očuvanje radnih mjesta, odobrava se umanjenje zakupnine za ožujak i travanj 2021. godine u 100% iznosu bez podnošenja zahtjeva.

Članske neprofitne organizacije kojima nije zabranjen rad odobrava se umanjenje računa zakupnine za mjesec ožujak i travanj 2021. godine u iznosu od 30% bez podnošenja zahtjeva.

Potpuno oslobađanje od plaćanja zakupnine, koje je obuhvatila razdoblje od početka godine, u siječnju i veljači koristila je 31 udruga, dok je u istom razdoblju izdano 216 odobrenja računa za umanjenje zakupnine.

I u travnju bez plaćanja naknade za postavu terasaI u travnju bez naknade za postavu ugostiteljskih terasa

Također, korisnici ugostiteljskih terasa oslobađaju se plaćanja naknade za korištenje javnih površina u ožujku i travnju.
„Iako smo imali namjeru prekinuti s mjerama oslobađanja plaćanja naknade za korištenje ugostiteljskih terasa od 1. travnja, nakon što je ponovno uslijedila zabrana rada ugostiteljskih terasa, donio sam odluku da ugostitelji, unatoč tome što su radili desetak dana u travnju, budu oslobođeni plaćanja naknade za travanj. Što će biti u svibnju, ovisit će o epidemiološkoj situaciji“, pojasnio je gradonačelnik Obersnel.

Zaključkom gradonačelnika preporučuje se da mjere pomoći poduzetnicima i udrugama provedu i društva u gradskom vlasništvu, kojima su dani na upravljanje poslovni ili javni prostori Rijeka sport i Rijeka plus.

Od siječnja nadalje izdaju se računi za zakupninu svim zakupnicima poslovnih prostora koji imaju mogućnost sukladno mjerama pomoći Vlade Republike Hrvatske ostvarivati nadoknadu fiksnih troškova što uključuje i trošak zakupnine, podnošenjem zahtjeva Poreznoj upravi.

Za programe i projekte udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi 2,2 milijuna kuna

Grad Rijeka će projekte i programe zdravstvene zaštite i socijalne skrbi koje su predložile udruge i vjerske zajednice u 2021. godini podupirati s 2,2 milijuna kuna. Temeljem javnog poziva izabrano je 67 programa i projekata iz područja socijalne djelatnosti, zaštite zdravlja, zaštite životinja, mnogi od kojih se uspješno provode već niz godina.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području grada Rijeke za 2020. godinu

Gradonačelnik je usvojio izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području grada Rijeke za 2020. godinu, koje se Grad Rijeka u skladu sa zakonskim propisima obvezan podnijeti jednom godišnje.

Iz podataka o količinama prikupljenih količina otpada, u posljednje dvije izvještajne godine (2019. i 2020.) vidljivo je kontinuirano povećanje količina odvojeno prikupljenih vrijednih i problematičnih vrsta otpada. Kako bi se te količine dosegnule planirane vrijednosti odvojeno prikupljenih vrsta otpada, pokrenute su aktivnosti na izgradnji dodatnih reciklažnih dvorišta i građevine za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada, nabavi dodatnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, uvođenju individualizacije spremnika za otpad te edukaciji.