Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje dopunu Natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Rijeke objavljenog dana 07. veljače 2020. godine na web stranicama Grada Rijeke.

U općim uvjetima natječaja za poslovni prostor pod rednim brojem 14 dodaje se:

Za obavljanje djelatnosti iz područja „I“ šifra po NKD-u: 56.10, zbog smještaja prostora u zgradi, budući zakupnik u obvezi je za pripremu hrane prostor opremiti opremom koja ne zahtjeva izradu sustava odvoda dima, pare i mirisa izvan prostora.

Svi ostali uvjeti iz natječaja ostaju nepromijenjeni.

Skip to content