Srijeda, 10. srpanj 2024.

Javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene za postavu kioska na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Upravni odjel za komunalni sustav i promet, Odsjek za zajedničku komunalnu djelatnost, na temelju odredbi članka 6. i 8.  Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/19 i 14/23).   i…

Više informacija

Četvrtak, 4. srpanj 2024.

Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Rijeke

Kao krajnji rok za dostavu prijava utvrđuje se 19. srpanj 2024. godine, do 12:00 sati. Javno otvaranje prijava izvršit će se dana 19. srpnja 2024. godine u 12:00 sati, na adresi Titov trg 3, prizemlje, sala za licitacije. Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

Više informacija

Četvrtak, 27. lipanj 2024.

Ponovljeni javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području grada Rijeke

Gradonačelnik Grada Rijeke, na temelju odredbe članka 71. stavka 1 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 2/24) i odredbe članka 15. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za razdoblje od 2024….

Više informacija

Srijeda, 26. lipanj 2024.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za uslugu iznajmljivanja e-romobila na području Grada Rijeke

U Rijeci su u posljednje četiri godine uspješno provedene aktivnosti u segmentu mikro mobilnosti (uvođenja sustava e-bicikala „Ricikleta“ i sustava iznajmljivanja e-romobila koji ističe u kolovozu ove godine). Obzirom da je korištenje e-romobila od strane građana Rijeke, posebno mlade populacije, kao i posjetitelja i turista, vrlo dobro prihvaćeno te postalo sastavni dio svakodnevne urbane mobilnosti,…

Više informacija

Petak, 21. lipanj 2024.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Uvezana pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji podnosi se u zatvorenoj omotnici na adresu Grada Rijeke, Titov trg 3, s naznakom “Ne otvarati – uvezana pisana prijava za javni natječaj za poslovni prostor pod rednim brojem ______”, (obavezno naznačiti redni broj prostora koji se licitira), a zaprima se u pisarnici na šalteru…

Više informacija

Petak, 14. lipanj 2024.

Javni natječaj za davanje na korištenje nekretnine za postavu ugostiteljske terase u 2024. godini

Grad Rijeka, Upravni odjel za komunalni sustav i promet, Odsjek za zajedničku komunalnu djelatnost, na temelju odredbi članka 6. i 8. Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/19 i 14/23) i…

Više informacija

Četvrtak, 6. lipanj 2024.

Javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene za postavu kioska na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Upravni odjel za komunalni sustav i promet, Odsjek za zajedničku komunalnu djelatnost, na temelju odredbi članka 6. i 8. Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/19 i 14/23) i…

Više informacija

Četvrtak, 6. lipanj 2024.

Javni natječaj za davanje na korištenje površine javne namjene za postavu privremenog objekata – plaža AKADEMIJA

Grad Rijeka, Upravni odjel za komunalni sustav i promet, Odsjek za zajedničku komunalnu djelatnost, na temelju odredbi članka 6. i 8.  Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/19 i 14/23) i…

Više informacija

Petak, 10. svibanj 2024.

Javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene za postavu privremenih objekata – pokretnih naprava na području grada Rijeke

Grad Rijeka, Upravni odjel za komunalni sustav i promet, Odsjek za zajedničku komunalnu djelatnost, na temelju odredbi članka 6. i 8.  Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/19 i 14/23)  i…

Više informacija

Petak, 26. travanj 2024.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Uvezana pisana prijava s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na licitaciji podnosi se u zatvorenoj omotnici na adresu Grada Rijeke, Titov trg 3, s naznakom “Ne otvarati – uvezana pisana prijava za javni natječaj za poslovni prostor pod rednim brojem ______”, (obavezno naznačiti redni broj prostora koji se licitira), a zaprima se u pisarnici na šalteru…

Više informacija